En miljon till forskning om familjehemsrekrytering

Det råder brist på och konkurrens om familjehem. Det gör det svårt både att hitta tillräckligt många familjehem och att matcha barn med lämpliga familjehem. Forskningsrådet Forte satsar en miljon i planeringsbidrag till projektet "Rekrytering, utredning och matchning av familjehem"

Bilden visar barnskor Pixabay

Lämplighetskraven kan bidra till bristen på familjehem, men bristen på familjehem kan eventuellt också få effekter för lämplighetsbedömningen.

– Det är angeläget att undersöka varför och i vilket skede av processen sökande eventuellt drar tillbaka sin ansökan och av vilka skäl sökande bedöms som olämpliga för uppdraget, säger Judith Lind, forskningsledare.

Idag saknas uppföljning på nationell nivå och i de flesta kommuner. Det saknas även analyser av framgångsfaktorer respektive hinder för regionala samverkansprojekt som en strategi för kommuner att konkurrera om familjehemmen.

Planeringsbidraget från Forte på en miljon kronor ska användas för att i samverkan med SKL och Linköpings kommun, förbereda två studier av rekryterings- och utredningsprocessen och av kommunala samverkansprojekt kring familjehemsrekrytering.
Om Tema Barn

Senaste nytt från LiU