15 november 2019

Det råder brist på och konkurrens om familjehem. Det gör det svårt både att hitta tillräckligt många familjehem och att matcha barn med lämpliga familjehem. Forskningsrådet Forte satsar en miljon i planeringsbidrag till projektet "Rekrytering, utredning och matchning av familjehem"

Bilden visar barnskor Pixabay

Lämplighetskraven kan bidra till bristen på familjehem, men bristen på familjehem kan eventuellt också få effekter för lämplighetsbedömningen.

– Det är angeläget att undersöka varför och i vilket skede av processen sökande eventuellt drar tillbaka sin ansökan och av vilka skäl sökande bedöms som olämpliga för uppdraget, säger Judith Lind, forskningsledare.

Idag saknas uppföljning på nationell nivå och i de flesta kommuner. Det saknas även analyser av framgångsfaktorer respektive hinder för regionala samverkansprojekt som en strategi för kommuner att konkurrera om familjehemmen.

Planeringsbidraget från Forte på en miljon kronor ska användas för att i samverkan med SKL och Linköpings kommun, förbereda två studier av rekryterings- och utredningsprocessen och av kommunala samverkansprojekt kring familjehemsrekrytering.
Om Tema Barn

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.