15 november 2019

Det råder brist på och konkurrens om familjehem. Det gör det svårt både att hitta tillräckligt många familjehem och att matcha barn med lämpliga familjehem. Forskningsrådet Forte satsar en miljon i planeringsbidrag till projektet "Rekrytering, utredning och matchning av familjehem"

Bilden visar barnskor
Pixabay
Lämplighetskraven kan bidra till bristen på familjehem, men bristen på familjehem kan eventuellt också få effekter för lämplighetsbedömningen.

– Det är angeläget att undersöka varför och i vilket skede av processen sökande eventuellt drar tillbaka sin ansökan och av vilka skäl sökande bedöms som olämpliga för uppdraget, säger Judith Lind, forskningsledare.

Idag saknas uppföljning på nationell nivå och i de flesta kommuner. Det saknas även analyser av framgångsfaktorer respektive hinder för regionala samverkansprojekt som en strategi för kommuner att konkurrera om familjehemmen.

Planeringsbidraget från Forte på en miljon kronor ska användas för att i samverkan med SKL och Linköpings kommun, förbereda två studier av rekryterings- och utredningsprocessen och av kommunala samverkansprojekt kring familjehemsrekrytering.
Om Tema Barn

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.