Fotografi av Karolina Fogelberg

Karolina Fogelberg

Jag är anställd som konsult vid Institutionen för datavetenskap. Där 
arbetar jag med administration och ledningsstöd.
.
.

Administratör och ledningsstöd

Extern konsult vid avdelningen Verksamhetsstöd vid IDA

I min roll som administratör och ledningsstöd ingår att underlätta för och avlasta delar av IDA:s administrativa ledning genom att:

  • Sammanställa och skicka ut agendor, inbjudningar samt lokalbokningar.
  • Administration av möten, t ex dokumentation och minnesanteckningar.
  • Ordna praktiska arrangemang, t ex avtackningar.
  • Beställning av catering samt bokningar av måltider.
  • Samordning av konferenser och workshoppar.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats