08 december 2020

Frida Wik, Moa Sjöberg och Carl Angtoft, tre före detta studenter på Malmstens Linköpings universitet, mottog den 7 december 2020 stipendier från Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse.

Frida Wik, Moa Sjöberg och Carl Angtoft
Frida Wik, Moa Sjöberg och Carl Angtoft vid stipendieutdelningen på Malmsten Linköpings universitet, campus Lidingö. Sebastian Mateu

Förutom äran att ta emot dessa fina utmärkelser för sina examensarbeten fick stipendiaterna 30.000 kr vardera.

Så här lyder motiveringarna:

Carl Angtoft

Carl AngtoftCarl Angtoft Foto Sebastian MateuCarl Angtoft har i sitt examensarbete Med världen som inspirationskälla. En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor, prövat hur olika slags sammanfogningar och kopplingssystem från de mest oanade håll kan överföras till möbler av trä.

Carl får stipendiet för att han vågat gå utanför ramarna för det förväntade och konventionella just så fritt och nytänkande som en universitetsutbildning i hantverk kan tillåta och uppmuntra, men som sällan är möjligt i den professionella och kommersiella verksamhet som möter studenten efter utbildningen.

Examen: Möbelsnickeri, våren 2020
Handledare: Leif Burman
Vårutställning 2020

Carl har idag en tjänst som adjungerad universitetsadjunkt vid Malmstens Linköpings universitet.

 

Moa Sjöberg

Moa SjöbergMoa Sjöberg Foto Sebastian MateuMoa Sjöberg har i sitt examensarbete Allt utom väggarna. En studie som undersöker rumslighet och hierarkier, genom en till synes intuitiv designprocess undersökt hur de tre objekten dricksglas, bord och matta förhåller sig till varandra rumsligt och värdemässigt.

Moa får stipendiet för att hon i sitt examensarbete synliggör våra förväntningar på vad som skapar rum och rumslighet, hur objekt samspelar med varandra och med människor och hur hierarkier mellan arkitektur, möbler och husgeråd kan se ut och upplevas.

Examen: Möbeldesign, våren 2020
Handledare: Andreas Nobel
Vårutställning 2020

Möbeldesignmuseum visar just nu en utställning med examensarbeten från designskolorna i Sverige. Moa Sjöbergs examensarbete ingår i utställningen.


Frida Wik

Frida WikFrida Wik Foto Sebastian MateuFrida Wik har i sitt examensarbete Gestalta berättelsen om sig själv. En undersökning och identitetsskapande genom hantverket, definierat sin identitet som hantverkare med ett särskilt stort intresse för form och idékoncept.

Frida får stipendiet för att hon i sitt examensarbete visat exempel på hur hantverksforskning i universitetsmiljö kan ske inte bara om och för hantverk och design utan också genom, och hur en produkt genom valet av färg, form, material och teknik kan växa fram i en process i dialog med berättelsen om något – i detta fall det egna jaget.

Examen: Möbelsnickeri, våren 2020
Handledare: Johan Knutsson
Vårutställning 2020

Stipendieutdelning med tacktal till stiftelsen och handledarna

Under stipendieutdelningen deltog i år stipendiaterna och deras handledare Johan Knutsson, Andreas Nobel och Leif Burman. Carl Angtoft höll studenternas tacktal, som var adresserat till Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse och handledarna.

I vanliga fall brukar stipendieutdelningen ske vid studenternas examenshögtid, men på grund av distansläget blev examenshögtiden inställd i år. Stipendieutdelningen genomfördes istället den 7 december, vilket passande nog var Carl Malmstens födelsedag. 

Malmstens Linköpings universitet

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.