06 december 2022

Tre forskare vid LiU får tillsammans 18,4 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för tre olika forskningsprojekt. Samtliga projekt är fyra-åriga och berör olika aspekter av utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Två LiU-flaggor mot en blå himmel.
Tre samhällsvetenskapliga forskningsprojekt vid LiU får pengar från en av Wallenbergstiftelserna. Anna Nilsen

Utmanar myten

Porträttbild av kvinna, Julia Velkova.Julia Velkova.

Julia Velkova, docent vid Tema teknik och social förändring, beviljas 5,7 miljoner kronor till projektet Megabytes vs Megawatts: Understanding Infrastructural Frictions between Data Centers and Energy Grids for Sustainable Digitalization. Forskarna ska studera problem och visioner kring hållbarhet som uppstår i takt med att energikrävande datahallar kopplas ihop till elnät under omställning.

Bakgrunden är att digitala tjänster och artificiell intelligens spelar en allt viktigare roll i den pågående energiomställningen av samhälls- och industriprocesser. Dock drivs dessa tjänster av datahallar, en växande digital industri och infrastruktur som fått stark kritik för att ha en ohållbar och växande energikonsumtion.

Julia Velkova säger att hon är mycket glad över anslaget och ser det som ett erkännande av att det är hög tid att utmana myten om att ny digital teknik och ”big data” automatiskt kommer att lösa den nuvarande energi- och klimatkrisen.

– Finansieringen kommer att hjälpa oss att förstå bland annat hur företag som Facebook, Microsoft och Amazon skapar nya problem för energiförsörjningen och hur sådana problem föreställs att lösas. Vi kommer att utveckla ett nytt perspektiv hur ett långsiktigt hållbart samspel mellan digital infrastruktur och energisystem i omvandling kan möjliggöras, säger hon.

Tvärvetenskap

Björn-Ola Linnér.Björn-Ola Linnér. Foto David Brohede

Björn-Ola Linnér, professor vid Tema Miljöförändring, får 8,2 miljoner kronor till projektet Exploring the Transformative Power of Digital Technologies in Global Environmental Governance. Projektet ska undersöka hur ny digital teknik kan främja det nytänkande som krävs för ett effektivt internationellt miljösamarbete.

I workshops med olika aktörer och samhällsgrupper och i samverkan med andra LiU-projekt kommer forskarna att experimentera med nya digitala format. Det omfattar till exempel så kallade immersiva (omslutande) teknologier för spel samt visualiseringsprojekt i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter.

–  Det är fantastisk glädjande att få detta forskningsanslag, som visar LiU:s styrka i att utveckla forskningen kring de centrala framtidsfrågorna tack vare vårt goda tvärvetenskapliga samarbetsklimat, säger Björn-Ola Linnér.

"Överväldigad"

Porträttbild på man, Arvid Erlandsson.Arvid Erlandsson.

Arvid Erlandsson, docent vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, beviljas 4,5 miljoner till forskningsprojektet The symbolism of climate-friendly financial desicions: Impression formation, impression management and lay-beliefs about three strategies when investing greens. Erlandsson forskar om ekonomiska investeringar som en typ av moraliska beslut.

Projektet består av flera delstudier. Slutmålet är att öka förståelsen för symbolvärdet av olika investeringar och därigenom introducera socialt baserade strategier som gör att människors finansiella beteende går mer hand i hand med deras relativt miljövänliga attityder. Denna kunskap ska också kommuniceras både i media och i internutbildningar.

–  Jag är glad och lite överväldigad då jag utöver detta bidrag även fick finansiering av Vetenskapsrådet för ett annat forskningsprojekt. Det kommer att bli mycket forskning framöver. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk och påminna sig om att det finns en hel del tur och slump inblandat i dessa beslut, säger Arvid Erlandsson.

Fingertoppskänsla

Ulf Melin.Ulf Melin.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse grundades 1963 och har sedan dess lämnat anslag på sammanlagt närmare 3,2 miljarder kronor, i första hand för samhällsvetenskaplig forskning. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, ofta med inriktning mot IT.

Jämfört med KAW, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som stödjer forskning inom medicin, teknik och naturvetenskap, är det betydligt ovanligare att LiU-forskare får bidrag från stiftelsen för samhällsvetenskap.

Ulf Melin, dekan för filosofiska fakulteten, välkomnar de nya forskningsanslagen.

– Verkligen kul att forskare vid fakulteten kommer ut så väl i den hårda konkurrensen. Det vittnar om kreativt och ihärdigt arbete, liksom en fingertoppskänsla att rama in aktuella, relevanta och teoretiskt intressanta forskningsteman och frågor, säger han.

 


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.