Sex miljoner kronor till hjärt- och lungforskning

Årets utdelning från Hjärt-lungfonden renderade i fyra anslag till Linköpings universitet och Medicinska fakulteten. Totalt rör det sig om sex miljoner kronor.

Det är Fredrik Elinder, Lena Jonasson, Maria Lerm och Tino Ebbers som får medel från Hjärt-lungfonden.

Tino Ebbers får största bidraget på totalt 1.8 miljoner kronor fördelat på tre år för projektet "The Cardiovascular Functional Digital Twin: from Diagnosis to Treatment using Image-Based Modeling". Lena Jonasson får 1.5 miljoner kronor till projektet "Immune imbalance in coronary artery disease". Samma summa får Fredrik Elinder. Hans projekt har titeln "Utveckling av nya typer av antiarytmika (Design, Development and Exploration of New Antiarrhythmic Drugs)". Samtliga tre är inom området "Hjärta" och pengarna fördelas på tre år.

Inom området "Lunga" får Maria Lerm 1.35 miljoner kronor, även det fördelat på tre år. Hon ska forska kring "utforskande av epigenetiskt kodat immunologiskt minne av mycobakteriella infektioner: basala mekanismer och kliniska applikationer".

Läs mer om forskarna

Senaste nytt från LiU