19 december 2018

Årets utdelning från Hjärt-lungfonden renderade i fyra anslag till Linköpings universitet och Medicinska fakulteten. Totalt rör det sig om sex miljoner kronor.

Det är Fredrik Elinder, Lena Jonasson, Maria Lerm och Tino Ebbers som får medel från Hjärt-lungfonden.

Tino Ebbers får största bidraget på totalt 1.8 miljoner kronor fördelat på tre år för projektet "The Cardiovascular Functional Digital Twin: from Diagnosis to Treatment using Image-Based Modeling". Lena Jonasson får 1.5 miljoner kronor till projektet "Immune imbalance in coronary artery disease". Samma summa får Fredrik Elinder. Hans projekt har titeln "Utveckling av nya typer av antiarytmika (Design, Development and Exploration of New Antiarrhythmic Drugs)". Samtliga tre är inom området "Hjärta" och pengarna fördelas på tre år.

Inom området "Lunga" får Maria Lerm 1.35 miljoner kronor, även det fördelat på tre år. Hon ska forska kring "utforskande av epigenetiskt kodat immunologiskt minne av mycobakteriella infektioner: basala mekanismer och kliniska applikationer".

Läs mer om forskarna

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.