13 december 2022

Arbetsmarknaden skriker efter välutbildad arbetskraft men ändå tvekar många ungdomar inför att plugga vidare efter gymnasiet. Linköpings universitet, Region Östergötland och länets kommuner har under några år samarbetat för att få fler att söka in på universitet och att bjuda in åttondeklassare på studiebesök och fika har visat sig vara en succé. En av kommentarerna var ”Wow, här vill jag gå”.

En person pratar för ett antal elever.
För att få fler unga att läsa vidare har LiU bjudit in åttondeklassare från länets kommuner . Magnus Johansson

Orsakerna till låga övergångstal, det vill säga att relativt sett få söker sig till studier efter gymnasiet, kan vara många. Det kan på individnivå bero på att det inte finns någon akademisk bakgrund eller vana vid högre studier i familjen eller att man inte har klart för sig vilket utbud av utbildningar det finns.

Fortsatta studier

Det finns också traditionella skillnader mellan kommunerna i Östergötland där vissa ligger lågt när man ser till andelen högskolenybörjare och andra kommuner, som Söderköping och Vadstena, ligger högt. Sedan 2020 samarbetar kommunerna i Östergötland och Region Östergötland med LiU i ett projekt för att hitta insatser som kan få fler att överväga fortsatta studier.

– Vår grundtanke är att alla elever ska få samma möjlighet, oavsett om det finns studievana i familjen, att skapa sig en bild av vad akademiska studier är och om det är ”något för mig”, säger studievägledare Magdalena Ragnar som tillsammans med kollegan Linnea Fors har utvecklat besöken och tagit emot åttonde- och niondeklassare från hela Östergötland under höstterminen. Två personer står och pratar vid en dator. Studievägledarna Linnea Fors och Magdalena Ragnar har haft intensiva dagar. Foto Magnus Johansson

Stort intresse

Sammanlagt över 600 elever har fått en presentation av hur det är att plugga på universitet och vilka utbildningar som finns. Besöket har sedan avslutats med en rundtur och fika.

– Det är roligt att det har varit ett så jättestort intresse bland skolorna och att så många av eleverna har tyckt om besöket, velat fråga och diskutera. Visst har det funnit de som varit ganska ointresserade men det har inte blivit stojigt för det, konstaterar Linnea.

– Förhoppningsvis har vi sått ett frö och gett inspiration genom att ge en bild av hur det är att plugga på ett universitet, fyller Magdalena i.

Ett uppskattat inslag under besöker har också varit att LiU-studenter berättat om varför de valde att börja plugga och hur det har blivit. Lisa Nilsson som läser till arbetsterapeut är en av de som tagit emot grupperna.

– Jag visste att jag ville studera vidare redan från början och trodde att det skulle bli både roligt och svårt. Jag kan säga att det har blivit de tre bästa åren i mitt liv och att det inte alls var så svårt som jag trodde. Mitt råd är att våga prova på det du tycker är roligt.

Fick inspiration

Besöken har utvärderats kontinuerligt och i kommentarerna från eleverna blandas både stort som smått:

”Jag vet inte, men det var så stort och det var så mycket man kunde läsa vidare till och det var lite spännande”

”Jag fick mest inspiration när vi kollade runt på de fina och utvecklade lokalerna men också få veta vad man kan få göra om man läser vidare”

”Alla inriktningar och blev motiverad att plugga vidare från denna resa”

”Det som gav mig mest inspiration var att man kan välja att gå och bli så mycket. Att det finns hopp”

”Att se alla andra som jobbade där och se att alla va så himla fokuserade”

”När studenterna berättade om deras liv på universitetet, det var kul att höra. Bullarna var goda 😊”

”Att man fortfarande har lång tid kvar att bestämma sig vad man ska göra”

Just tajmingen med studiebesöken, de flesta från åttondeklasser, är något som är viktigt. De kommer innan valet till gymnasiet och medan det finns tid att tänka i nya banor.¨

Fixade "yrkesbuffé"

– Tanken är att alla i klasserna ska åka, inte bara de som vet att de vill studera vidare. Vi vill ge stöd till de som kanske inte har studievana eller stöd hemifrån. Vi funderar också på insatser ännu längre ner i åldrarna, säger UllaKarin Sundqvist Nilsson som tillsammans med Lena Örnestrand leder samverkansprojektet och arbetsgruppen på LiU.

Utöver studiebesöken vill hon också lyfta fram de aktiviteter som kommunerna gjort. Inom projektet har erfarenheter och goda exempel delats och Boxholm inspirerades till exempel av Ydre och anordnade en ”yrkesbuffé” under hösten, där eleverna bjöds på de möjligheter de har i framtiden. Andra aktiviteter som är på gång är att gymnasieelever från humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer under vårterminen 2023 kommer att bjudas in på studiebesök till LiU och dessutom planeras en sommarpraktik i Östergötland för elever som fått sommarjobb genom kommunerna.

Foto Magnus Johansson

– Det blir en pilot som innebär att skolelever som får sommararbete inom vård och omsorg eller på förskolor genom kommunen kommer in till campus några dagar för att inspireras, få studievägledning, göra ”lär känna dig själv-övningar” och träffa studenter från universitetet, förklarar UllaKarin.
Projektet med att höja övergångstalen upphör till sommaren 2023 men erfarenheterna från både elever och inblandade parter tyder på att det kommer att bli en fortsättning.

LiU samverkar med skolor

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.