29 juni 2022

Om en vecka drar årets Almedalsvecka i gång och Barnafrid finns som vanligt på plats för att uppmärksamma viktiga frågor som rör våld mot barn. Du kan följa våra seminarier och panelsamtal via livesändningar på Facebook.

Vepor Barnrättstorgets logotyp

Precis som tidigare år samlas flera barnrättsorganisationer på det som kallas Barnrättstorget för att bjuda in till seminarier och panelsamtal. I år är skillnaden att vi kommer att vara i ett tält på Hamnplan i Visby i stället för på Gotlands konstmuseum. Den nya placeringen ger oss möjlighet att träffa delvis nya målgrupper som vi normalt sett inte vänder oss till med vår kunskapsspridning.  Är du på plats så är du givetvis varmt välkommen att komma förbi och säga hej! Barnrättstorget finns på Hamnplan, H218.

Barnafrids programpunkter på Barnrättstorget 2022

4/7, 10:00 - 10:40 Barns rätt till stöd och behandling efter våld – hur ser vi till att det blir verklighet?  Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

5/7, 09:00 - 09:45 Ett år med barnfridsbrottet – vad har det inneburit för barn och mammor som utsatts för våld? Samarrangeras med Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. Teckentolkas.

5/7, 14:00 - 14:40 Strängare straff för hedersförtryck – leder det till ökat skydd för utsatta barn? Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

5/7, 16:00 – 16:55 Vad händer efter våldet? Om barns rättigheter på skyddat boende Samarrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Rädda Barnen, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Barnafrid vid Linköpings universitet, Marie Cederschiöld Högskola.

6/7, 10:00 - 10:40 Vad hjälper barn på flykt - vilka risk- och skyddsfaktorer kan vi se? Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

6/7, 14:30 - 15:15 Många aktörer, en arbetsmodell – barns rätt till stöd och behandling efter våld Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

 

Barnrättstorget - En plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte 

Barnrättstorget är mötesplatsen för alla som vill föra samtal, diskutera och lära mer om barnrättsfrågor inom spännande områden och i aktuella frågor. Under Almedalsveckan belyser myndigheter och organisationer utmaningar och möjligheter i arbetet med barnets rättigheter ur olika perspektiv.

Medverkande organisationer på Barnrättstorget

Barnafrid
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
BRIS
Ecpat
Junis
Jämställdhetsmyndigheten
Rädda Barnen
Unicef
Maskrosbarn

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.