29 juni 2022

Om en vecka drar årets Almedalsvecka i gång och Barnafrid finns som vanligt på plats för att uppmärksamma viktiga frågor som rör våld mot barn. Du kan följa våra seminarier och panelsamtal via livesändningar på Facebook.

Vepor Barnrättstorgets logotyp

Precis som tidigare år samlas flera barnrättsorganisationer på det som kallas Barnrättstorget för att bjuda in till seminarier och panelsamtal. I år är skillnaden att vi kommer att vara i ett tält på Hamnplan i Visby i stället för på Gotlands konstmuseum. Den nya placeringen ger oss möjlighet att träffa delvis nya målgrupper som vi normalt sett inte vänder oss till med vår kunskapsspridning.  Är du på plats så är du givetvis varmt välkommen att komma förbi och säga hej! Barnrättstorget finns på Hamnplan, H218.

Barnafrids programpunkter på Barnrättstorget 2022

4/7, 10:00 - 10:40 Barns rätt till stöd och behandling efter våld – hur ser vi till att det blir verklighet?  Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

5/7, 09:00 - 09:45 Ett år med barnfridsbrottet – vad har det inneburit för barn och mammor som utsatts för våld? Samarrangeras med Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. Teckentolkas.

5/7, 14:00 - 14:40 Strängare straff för hedersförtryck – leder det till ökat skydd för utsatta barn? Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

5/7, 16:00 – 16:55 Vad händer efter våldet? Om barns rättigheter på skyddat boende Samarrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Rädda Barnen, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Barnafrid vid Linköpings universitet, Marie Cederschiöld Högskola.

6/7, 10:00 - 10:40 Vad hjälper barn på flykt - vilka risk- och skyddsfaktorer kan vi se? Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

6/7, 14:30 - 15:15 Många aktörer, en arbetsmodell – barns rätt till stöd och behandling efter våld Sänds live via Barnafrids Facebook-sida.

 

Barnrättstorget - En plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte 

Barnrättstorget är mötesplatsen för alla som vill föra samtal, diskutera och lära mer om barnrättsfrågor inom spännande områden och i aktuella frågor. Under Almedalsveckan belyser myndigheter och organisationer utmaningar och möjligheter i arbetet med barnets rättigheter ur olika perspektiv.

Medverkande organisationer på Barnrättstorget

Barnafrid
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
BRIS
Ecpat
Junis
Jämställdhetsmyndigheten
Rädda Barnen
Unicef
Maskrosbarn

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.