21 maj 2024

Stärkt trygghet och stärkt säkerhet för barn och vuxna är avsikten med de lagändringar kring skyddat boende som trädde i kraft den 1 april 2024. Barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska också få sina egna behov och rättigheter tillgodosedda.

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att tillsammans med Barnafrid och Jämställdhetsmyndigheten genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för att förverkliga intentionerna i det nya regelverket.

Behovsinventering för att utveckla barnperspektivet

I den nya lagstiftningen står det att skyddade boenden som tar emot barn ska vara lämpliga för barn. Det innebär att det ska finnas personal som har kunskap om barns behov och rättigheter. Vad det betyder ska Barnafrid ta reda på i en behovsinventering under 2024.

— Barnafrids insats handlar om att öka kunskaperna om och stärka förmågan att tillämpa ett barnrättsperspektiv i praktiken. Vi kommer att rikta oss till både socialsekreterare och personal som möter de barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, säger Natalie Söderlind, utredare på Barnafrid.

Krav på tillstånd för att driva skyddat boende

En uppmärksammad förändring är att det nu krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet i form av skyddat boende. I ett skyddat boende ska det finnas en särskilt utsedd person som har i uppgift att ge information till barnet, planera barnets säkerhet och ansvara för kontakterna med socialtjänsten. Personen ska också följa upp barnets utveckling under tiden i det skyddade boendet. Barnafrids behovsinventering handlar därför även om de yrkesverksammas perspektiv.

— Vi räknar med att kunna besöka ett tiotal skyddade boenden. Vid varje besök pratar vi med personalen för att ta reda på vilket stöd de behöver med anledning av lagändringarna. I nästa steg kommer vi att genomföra en enkätundersökning för att kunna följa upp förändringar över tid, säger Maria Johansson, också hon utredare på Barnafrid.

Webbinarium med information om lagändringarna

Den 28 maj arrangerar Länsstyrelserna tillsammans med Barnafrid ett webbinarium för att informera kommuner och skyddade boenden om sina uppdrag. Socialstyrelsen är inbjuden för att berätta vad de har på gång med anledning av lagändringarna. Även IVO medverkar för att informera om arbetet med tillståndsplikten för berörda kommuner, regioner och andra verksamhetsutövare.

— Vi är flera myndigheter som ska bidra till att förändringarna i lagen får avsedd effekt för barn i skyddat boende. Så här långt har det varit lätt att samarbeta och dra nytta av varandras styrkeområden. Verkligen ett bra exempel på hur myndighetssamverkan kan fungera när den är som bäst, säger Maria Johansson.

Kontakt

Läs mer om Barnafrids uppdrag kring skyddat boende

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.