21 februari 2022

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället och arbetar du med barn så innebär det att du möter barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Man och kvinna som håller lektion
Foto: David Brohede David Brohede
Barnafrid vill att alla som arbetar med barn ska ha kunskap om våld och traumatisering för att kunna upptäcka, bedöma och agera. Under våren arrangeras flera evenemang och utbildningsinsatser för yrkesverksamma som i sitt yrke möter barn. Välkommen med din anmälan!

Barnafrid Talks

Basprogram om våld mot barn

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.