15 juni 2020

Biogas är bra på många sätt – men inte bäst på allt. Energikällan bör analyseras ur olika perspektiv – energi, miljö och ekonomi – och jämföras med andra alternativ. Det också viktigt att bestämma vad som är viktigast i jämförelsen. Det är några slutsatser i en ny avhandling vid LiU.

Gasums biogasanläggning i Lidköping.
Gasums biogasanläggning i Lidköping. En ny doktorsavhandling vid LiU visar hur biogas kan jämföras med andra energislag och hur nyttan kan beräknas. Foto: Gasum 

Många kända fördelar

Liten klimatpåverkan, förnyelsebar och en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem. Mindre mängd avfall och biogödsel som en biprodukt till jordbruket. Dessutom lokalt och regionalt producerad. Ja, fördelarna med biogas är många och oomtvistade.

Emma Lindkvist.Dagen efter disputationen. Nu kan Emma Lindkvist se fram emot semester i två månader. Till hösten väntar arbete på LiU. Foto: Mikael SönneMen biogasen är också komplex och svåranalyserad. I framställningen används flera olika substrat (tex gödsel, matrester och slaktavfall) och gasen kan användas både som fordonsbränsle och för att producera el och värme. I produktionen finns olika tekniska lösningar och tillverkningen är ofta integrerad med andra verksamheter. Biprodukterna kan dessutom hanteras och användas på olika sätt.

Det är inte heller givet vilka faktorer som ska utvärderas när biogas jämförs med andra energikällor. Eller på vilken nivå jämförelsen ska göras: mellan enskilda fabriker eller större produktionssystem.

Ökad kunskap viktigt

I avhandlingen System studies of biogas production: comparisons and performance arbetar Emma Lindkvist, doktorand vid Avdelningen för energisystem, just med sådana frågor. Mer precist gör hon så kallade systemanalyser av biogasproduktionssystem och undersöker hur man kan jämföra sådana system.

Ett biogasproduktionssystem omfattar både råvaror, produktion och användning av den färdiga gasen.

– Analyser och jämförelser är viktiga för att öka förståelsen för biogassystemen och vilken påverkan de har på faktorer i omvärlden. Ökad kunskap gör också att det är lättare att driva på för fler biogaslösningar i framtiden, säger Emma Lindkvist.

I avhandlingen studeras biogasproduktionen på olika så kallade systemnivåer – allt ifrån enskilda biogasanläggningar till stora system med flera producenter och livsmedelsföretag som levererar råvaror. Emma Lindkvist föreslår både en gemensam klassificering av europeiska biogasanläggningar för att underlätta jämförelser – och utvecklar en ny metod för att analysera energibehovet vid olika produktionsanläggningar. I båda fallen underlättar det jämförelser.

Bäst för det mesta

I avhandlingen granskas också hur organiskt avfall kan hanteras på olika sätt med hänsyn till miljö, energi och ekonomi. Undersökningen gjordes i fem svenska regioner och jämförde den hantering som sker i dag med en hypotetisk produktion av biogas.

Resultat: För miljön (försurning, klimatpåverkan och övergödning) är biogastillverkning bättre än den nuvarande hanteringen i samtliga fem regioner. Ekonomiskt är biogasen bäst fyra gånger av fem. Ur energisynpunkt är biogas bättre i två regioner, medan det i tre var mer fördelaktigt att fortsätta med den befintliga elproduktionen som redan är i drift.

Emma Lindkvist.Emma Lindkvist.

I den studien vinner alltså biogasen i 11 av 15 jämförelser. Svaret på den övergripande frågan hur ”bra” biogasen är blir ändå snarast ”det beror på”.

- Ja, det beror på vilka förutsättningar som finns och vad den ska ersätta. Det är förstås stor skillnad om det är el som framställs med kol eller med vindkraft. Att uppgradera biogas till fordonsbränsle är också ganska energikrävande.

Det beror väl också på värderingar, vad vi tycker är bra och viktigt?

- Ja, det spelar så klart roll. Som forskare försöker jag värdera så lite som möjligt. Men för ett företag är kanske lönsamheten det viktigaste, medan till exempel politiker prioriterar andra aspekter.

Generellt tycker Emma Lindkvist att resultaten i avhandlingen styrker uppfattningen om biogas som ett mycket miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ till andra energiformer. Skillnaden till biogasens fördel är dessutom ofta stor och tydlig och några egentliga nackdelar finns inte. Samtidigt är det viktigt att använda biogas på sådana sätt att den gör mest nytta.

Läs mer om LiU:s forskning

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.