Dagverksamheters betydelse för äldre personer

Närbild på händer som lägger ett pussel. En äldre person och en yngre. Arbetsterapiforskning. Robert Kneschke

En ny studie från Linköpings universitet har studerat dagverksamheters betydelse för äldre personers hälsa och välmående. Resultatet visar att dagverksamheter medför en struktur (och något att göra) i vardagen, är en social arena där möjlighet att socialisera med andra ges samt att personalen som jobbar vid dessa dagverksamheter uppfattas vara ett trygghetsnät som finns runt den äldre personen när de är i behov av stöd.

Studien har genomförts av Johannes Österholm, Maria Andreassen, Martha Gustavsson och Åsa Larsson Ranada, verksamma vid Institutionen för hälsa, medicin och vård.

Ta del av studien här  https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2130423

Fullständig referens

Österholm, J., Andreassen, M., Gustavsson, M., & Larsson Ranada, Å. (2022). Older people’s experiences of visiting social day centres: The importance of doing and being for health and well-being, Scandinavian Journal of Occupational Therapy,
DOI: 10.1080/11038128.2022.2130423

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU