09 september 2022

Att ha kunskap om olika typer av våld mot barn och unga ökar möjligheterna att reagera på signaler och att våga agera. Under september uppdaterar Barnafrid webbutbildningen Basprogram om våld mot barn gentemot nya regelverk och forskning, för att kunskap hos alla som möter barn och unga faktiskt gör skillnad.

Hösten 2020 lanserades Barnafrids webbaserade utbildning Basprogram om våld mot barn, som ger en kunskapsbas kring våld mot barn, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Sedan starten har över 18 000 användare registrerat sig på utbildningen som riktar sig mot dem som arbetar med barn och unga eller på annat sätt möter dem. Men också beslutsfattare som tar beslut som rör barn och unga samt studenter inom relevanta utbildningar.

- Alla som möter barn och unga i sitt arbete kommer att träffa dem som utsatts för våld. Barnafrid vill att alla som träffar barn ska ha samma baskunskaper om våld och traumatisering så att barn som utsatts för våld och andra övergrepp får ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar, säger Ann-Charlotte Münger, lektor på Barnafrid.

I slutet av september uppdateras utbildningen gentemot nya regelverk och forskning samt med tre nya kapitel. De nya kapitlen handlar om Barnkonventionen och barnets rätt till skydd, stöd och delaktighet, om förekomsten om våld samt barn som bevittnar våld och våld i ungas parrelationer. Dessutom revideras sista kapitlet med ytterligare fokus på hur våld upptäcks och samhällets insatser i samband med att barn och unga är utsatta för våld.

- Basprogrammet gör det enkelt att tillgodose sig kunskap och verktyg om våld mot barn för att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn på ett ännu bättre sätt än idag. Utbildningen är kostnadsfri och webbaserad och kan genomföras både individuellt och i grupp, när och var det passar, säger Ann-Charlotte Münger.


Det är vi som möter barnen som kan förändra verkligheten för dem. Det är vi som genom att ställa frågor, samarbeta med andra, kan se till att fler barn skyddas från våld.
Elisabet Dahlin, Barnombudsman
För att uppmärksamma att utbildningen uppdaterats bjuder Barnafrid den 29 september in till en eftermiddag med föreläsningar inom ramen för Barnafrids programområden (skola och förskola, hälso- och sjukvård, civilsamhälle, socialtjänst och rättsväsende). Föreläsningar kommer att bidra med praktisk kunskap och forskning kring olika typer av våld mot barn och hur vi kan arbeta för att bedöma, bemöta och behandla barn som utsatts. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Jag har fått bra verktyg, och vad jag ska titta efter och även hur jag ska agera om jag misstänker att ett barn far illa.
Jenny Nilsson, förskollärare Haninge kommun

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.