Du måste veta var du ska titta

Coronakrisen kan öka risken för att barn utsätts för våld och andra övergrepp. Nu digitaliseras utbildningar i psykiatrisk traumavård, så att fler kan gå dem.

Dagens medicin, logotyp.

– Det man ser utifrån tidigare erfarenheter är att om det blir en kris så finns det en risk för ökad våldsutsatthet, säger Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid, som är ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet.
Foto Ulrik Svedin - LiU
Samtidigt gör risken för smittspridning att det blir svårare att gå kurser för att lära sig mer om ämnet. Våren 2020 beslöt regeringen att ge Barnafrid i uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling om psykiatrisk traumavård för barn. Den riktar sig till personal som arbetar med psykisk ohälsa bland barn, i primärvård eller barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Detta är ett utdrag av en intervju i Dagens Medicin, artikeln är skriven av journalisten Lina Berg. 

Se hela texten på Dagens Medicins webbsida

For an English version, switch to English on the top of this site. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU