05 februari 2024

Kungen har beslutat att tilldela Erik Sandewall, professor emeritus vid Institutionen för datavetenskap (IDA), H.M Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. 

Erik Sandewall Magnus Johansson

Erik Sandewall, Sveriges första professor i  datalogi (1975) och medgrundare av IDA (1983), har tilldelats H.M konungens medalj "för betydande insatser inom datavetenskaplig forskning med särskild inriktning på artificiell intelligens".

Varma gratulationer till medaljen! Hur känns det att förlänas en medalj av kungen? 

— Min direkta känsla var ju bara förvåning, ungefär som ”vem, jag?” När jag sedan funderade på medaljens motivering tänkte jag att den borde hellre vara riktad till vår grupp och alla som gjort jobbet där, men å andra sidan skulle det väl då vara svårt att dra gränsen för vilka som ska anses ha ingått. Och för övrigt ges medaljer bara till enskilda individer såvitt jag vet. Så jag kommer att ta emot medaljen med stor tacksamhet, och min tacksamhet är också riktad till alla som bidragit i vårt arbete vilket har resulterat i den här utmärkelsen, säger Erik Sandewall.

Medaljen förlänades den 28 januari och kommer att delas ut vid en ceremoni på Kungliga Slottet den 6 juni 2024.

Läs mer om medaljen och årets mottagare på hovets hemsida.

Läs mer om Erik Sandewall

Kontakt

AI vid LiU och Institutionen för datavetenskap

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.