05 februari 2024

Kungen har beslutat att tilldela Erik Sandewall, professor emeritus vid Institutionen för datavetenskap (IDA), H.M Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. 

Erik Sandewall Magnus Johansson

Erik Sandewall, Sveriges första professor i  datalogi (1975) och medgrundare av IDA (1983), har tilldelats H.M konungens medalj "för betydande insatser inom datavetenskaplig forskning med särskild inriktning på artificiell intelligens".

Varma gratulationer till medaljen! Hur känns det att förlänas en medalj av kungen? 

— Min direkta känsla var ju bara förvåning, ungefär som ”vem, jag?” När jag sedan funderade på medaljens motivering tänkte jag att den borde hellre vara riktad till vår grupp och alla som gjort jobbet där, men å andra sidan skulle det väl då vara svårt att dra gränsen för vilka som ska anses ha ingått. Och för övrigt ges medaljer bara till enskilda individer såvitt jag vet. Så jag kommer att ta emot medaljen med stor tacksamhet, och min tacksamhet är också riktad till alla som bidragit i vårt arbete vilket har resulterat i den här utmärkelsen, säger Erik Sandewall.

Medaljen förlänades den 28 januari och tas emot vid ett senare tillfälle.

Läs mer om medaljen och årets mottagare på hovets hemsida.

Läs mer om Erik Sandewall

AI vid LiU och Institutionen för datavetenskap

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.