08 april 2024

Erik Sandewall, professor emeritus och grundare av Institutionen för datavetenskap (IDA) har gått bort efter en kort tids sjukdom. "Erik var en unikt kreativ, visionär och internationellt välkänd forskare", säger Henrik Eriksson, prefekt vid IDA.

Erik Sandewall 1945-2024. Magnus Johansson

Efter studier vid Uppsala universitet, Stanford University Artificial Intelligence Laboratory (USA), och gästforskare vid MIT -  Massachusetts Institute of Technology Artificial Intelligence Laboratory (USA), blev Erik Sandewall Sveriges första professor i datalogi 1975. Tillsammans med Harold Lawson grundade han sedan Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet 1983. 

Erik Sandewall är mest känd för sitt arbete med icke-monotona resonemang, resonemang om handling och förändring, och kognitiv robotik. Han var också en av grundarna av IJCAI, the International Joint Conference on AI.

— Erik var en unikt kreativ, visionär och internationellt välkänd forskare. Förutom viktiga bidrag till forskningen inom datalogi och artificiell intelligens, och hans bidrag till den globala AI-gemenskapen, var han betydelsefull för utvecklingen av ett flertal datavetenskapliga utbildningar vid Linköpings universitet, säger Henrik Eriksson, prefekt vid IDA.

Genom åren mottog Erik Sandewall ett imponerande antal utmärkelser och priser, däribland:

  • Kungliga vetenskapsakademin, KVA, Outstanding Young Researcher, 1969.
  • Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, Chester Carlson prize, 1985.
  • Riddare av Hederslegionen, Frankrike.
  • Hedersdoktor vid Université Paul Sabatier, Toulouse, Frankrike.
  •  IJCAI Donald E. Walker Distinguished Service Award, 2016.
  • H.M Konungens medalj för betydande insatser inom datavetenskaplig forskning med särskild inriktning på artificiell intelligens, 2024.

Han var ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Erik efterlämnar hustrun Margareta och sönerna Anton och Örjan med familjer.

 

Curriculum vitae för Erik Sandewall

Kontakt

Erik Sandewall föreläsning 2023-06-19

En roll för IDA

Erik Sandewall, professor emeritus vid Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet talade om institutionens rötter och utvecklingen inom artificiell intelligens när IDA firade 40 år med en konferens i Stockholms skärgård.   

Organisation

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.