28 augusti 2021

I Sverige beräknas var fjärde till femte person leva med fettlever. Peter Lundberg och Stergios Kechagias forskar om nya metoder där avancerad bildteknik används för att kunna överblicka hela levern och på så vis undvika vävnadsprovstagning.

Två forskare.
Stergios Kechagias och Peter Lundberg. Kajsa Juslin

Fettlever är ett tillstånd där fett samlas i levern och stör funktionen. De flesta som har fettlever blir inte svårt sjuka men det ökar risken för att drabbas av till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Dessutom ökar risken för skrumplever (levercirros) som kan leda till annan sjukdom som levercancer och blödningar i mage och tarm. Stergios Kechagias, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och överläkare på mag- och tarmmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, ser allt oftare fettlever hos sina patienter.

– Förr trodde man att alla som hade fettlever drack för mycket alkohol. I dag vet vi att det finns andra faktorer som orsakar fettlever, till exempel övervikt, stillasittande och ett överintag av mat och dryck. Och plötsligt är väldigt många människor i befolkningen i riskzonen. I Sverige beräknas var fjärde till femte person ha fettlever, säger Stergios Kechagias.

Tillsammans med Peter Lundberg, adjungerad professor i magnetresonansfysik vid Linköpings universitet, forskar han om nya metoder att undersöka levern med hjälp av modern bildteknik. Basen för deras forskning är Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) på Linköpings universitet. De använder sig av metoden magnetresonanstomografi (MRT) för att avbilda levern i tvärsnitt och på detta sätt diagnosticera leversjukdom.

Fettlever undersöks traditionellt med biopsier, där ett vävnadsprov tas ut ur levern med en nål. Ingreppet kan vara smärtsamt för patienten och det finns en liten risk för att blödning uppkommer.

– Problemet är också att metoden kan ge olika utslag beroende på var i levern nålen tar. Under sjukdomsutvecklingen är förändringarna inte jämnt fördelade i levern, säger Stergios Kechagias.

Med MRT avbildas hela levern genom bildsekvenser medan patienten ligger i en tunnel på en brits. Bilderna tas med hjälp av ett mycket starkt statiskt magnetfält, radiofrekventa elektromagnetiska fält och avancerad datateknik. Patienten utsätts varken för röntgenstrålning eller ingrepp med nål eller kniv.

– Det går att överblicka hela levern, genom detaljrika bilder på längden, tvären och snedden. Det ökar möjligheterna att upptäcka förfettning och flera andra sjukdomar tidigt, säger Peter Lundberg.

Med MRT-tekniken kan man också mäta hur mycket fett som finns i levern, blodupptaget och halterna av grundämnen som järn och fosfor. Den kan också användas för andra sjukdomar när kroppen till exempel tar upp för mycket järn. När ärrvävnad ska upptäckas är det viktigt att ta reda på hur elastisk levern är. I projektet mäts ärrvävnaden med metoden MR-elastografi (MRE).

Analys fettlever.Tvärsnittsbilden över buken är konstruerad så att nedåt i bilden avbildar patientens rygg och uppåt avbildas bukväggen. Däremellan finns bukens organ, bland annat levern och vänster i bilden är patientens högra sida. Två olika typer av bildinsamlingar har kombinerats här, en anatomisk MR-bild (gråskala) läggs ihop med bilder från MRE (färgskala), Med hjälp av dessa går det att se hur långt gången leversjukdomen är.
– Tekniken sätter levern i rörelse så att den vibrerar i olika hastigheter medan en serie bilder tas. När bilderna jämförs går det att dra slutsatser om sjukdomsförändringarna. Om levern är stel finns det ärrvävnad och sjukdomsförändringar och om den är rörlig och elastisk är den normal och frisk, säger Peter Lundberg.

Levern är bra på att återhämta sig om den bara får chansen. Viktnedgång och ett sänkt alkoholintag brukar leda till en minskning av fett och ärrvävnad och funktionen förbättras igen. Men de sena stadierna av skrumplever är svåra att hämta sig från. Ibland kan levertransplantation bli nödvändig.

– Av 100 personer med förfettning i levern är det fyra till fem som drabbas av svåra komplikationer. Hos många ökar risken för varje år. Dessa personer i riskzonen vill vi hitta och följa i vården, med både hälsoråd och tätare kontroller, säger Stergios Kechagias.

Fakta

Magnetresonansundersökningen används redan på mag-tarmmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Forskningsprojektet syftar till att utveckla metoderna för en komplett leverundersökning där många olika sjukdomsparametrar samtidigt, och i en enda undersökning, kan uppmätas på ett kvantitativt sätt.

MR betyder magnetresonans. En del säger ”magnetröntgen” men det är fel eftersom ingen röntgenstrålning används. MR är en bildgivande teknik som är ypperlig på att avbilda och särskilja olika mjukvävnader i kroppen; allt som innehåller vatten och/eller fett. Man använder mycket starka magnetfält och både magnetiska och omagnetiska metaller kan därför vara farliga i sammanhanget. Tekniken är dock helt ofarlig.

 

Artikeln har även publicerats i Medicinska fakultetens och Region Östergötlands forskningstidning Forskning och Utveckling nr 1 2020.

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland

Kontakt

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.