12 maj 2023

Alumnen Christer Gilén fördjupar sin relation med Linköpings universitet och bildar en ny stiftelse med ett kapital på fem miljoner kronor. Han vill fortsatt sporra framstående studenter och nu även lyfta forskningen vid LiU med mål att hitta nya användningsområden för teknik i framtiden. 

En person står på campus Valla.
LiU-alumnen Christer Gilén donerar fem miljoner kronor till universitetet. Magnus Johansson

– Jag vill att mina pengar går till något som jag är intresserad av och att det blir en sporre till studenterna, säger han.

Christer Gilén minns med värme åren på tidigt 1970-tal när han läste till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik i Linköping. Efter att han lämnade Östergötland och flyttade tillbaka till barndomsstaden Stockholm blev det hela 43 år i olika positioner på Ericsson innan han gick i pension i december 2021.

Första donationen gav ringar på vattnet

2019 gjorde Christer Gilén sin första donation på 100 000 kronor till LiU:s Jubileumsstiftelse och inrättade stipendier för att uppmuntra studentarbeten som kan bidra till tillämpningar inom det privata näringslivet eller till den offentliga sektorn. Hittills har 12 civilingenjörsstudenter fått stipendier för bästa masteruppsats eller examensarbete inom ”Ekonomisk styrning, organisation och innovation” eller ”Statistik och maskininlärning”.

– Jag gjorde det som en försöksballong, för att lära mig hur det fungerar och bad LiU göra en utvärdering. Efter den utvärderingen beslutade jag mig för att gå vidare och se till att stipendierna blir för evigt.

Utvärderingen visade att studenterna som blivit utsedda till stipendiater tycker att den positiva uppmärksamheten betyder långt mycket mer än pengarna i sig. Christer Giléns engagemang och vetskapen att han, med sitt stora intresse inom området, har läst deras exjobb har varit mycket uppskattat. Att stipendiaterna dessutom blev uppmärksammade med artiklar och stor synlighet på LiU:s webb och i sociala kanaler tyckte många var både hedervärt och användbart till sina cv. En person står utomhus på campus. " Jag vill att mina pengar går till något som jag är intresserad av och att det blir en sporre till studenterna", säger Christer Gilén. Foto Magnus Johansson

– Att få komma ner till Linköping och höra deras gedigna presentationer har varit en rolig upplevelse och man har även känt en viss stolthet. Det är kul att se hur universitetet vuxit och hur stort LiU har blivit.

Fördjupar relationen

Nu vill han fördjupa sin relation med LiU och har därmed bildat en ny stiftelse som kommer att förvaltas av LiU. Stiftelsens grundkapital på fem miljoner kronor ska främja forskning och utbildning, inom hans intresseområden.

– Det känns bra att starta den här stiftelsen. Min intention är att pengarna ska användas till att fortsätta ge de här stipendierna och avkastningen på kapitalet ska även gå till forskningsändamål inom samma eller närliggande områden, som förvaltaren finner är lämpligt.

Hans mål är att donationen ska fortsätta att uppmuntra och sporra studenter att hitta användningsområden för teknik i framtiden.

– Det finns många goda välgörenhetsorganisationer, men jag känner att jag vill gynna det jag är intresserad av. Jag är fortfarande väldigt teknikintresserad och försöker hålla mig ajour med vad som händer, framför allt inom AI-området.

Ökar universitetets attraktivitet

Per-Olof Brehmer, vicerektor och ordförande i LiU:s Jubileumsstiftelse, gläds mycket åt att Christer Gilén fördjupar sin relation med LiU och nu tar nästa steg med en större donation i en egen stiftelse.

– Det är bra att vi har olika sätt att jobba med våra givare, och den stora fördelen med Jubileumsstiftelsen är att vi kan visa att vi har en struktur som kan hantera olika givare, olika viljor och intressen. Det viktigaste för oss är att de medel som en donator ger, i det här fallet Christer Gilén, verkligen kommer studenterna till nytta och ger dem stor uppmärksamhet och glädje, säger han.

Per-Olof Brehmer tror att donationen kommer att betyda mycket för LiU som lärosäte i framtiden.

– Våra studenter är drivande i förändringar, de ligger bakom nya idéer och nya resultat i vårt samhälle. Genom en sådan här donation kan vi visa vad våra studenter är duktiga på och det ökar vår attraktivitet som lärosäte.

Mer om stipendet och pristagarna

Donationer gör skillnad

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.