31 augusti 2023

Höstens inplanerade konferenser Hållbar teknikundervisning är inställda. 

Personer står/sitter och diskuterar i stor lokal.
Katarina Rehder
Till att börja med - vi är glada att du valt att anmäla dig om deltagare eller medverkande på någon av vår fyra planerade konferenser i oktober! Vi vet att det finns ett behov av inspiration, erfarenhetsutbyte och nya möten kring teknikämnet.

Tyvärr har vi nått en punkt där vi inte ser någon annan utväg än att ställa in höstens konferenser. Ett av syftena med dessa konferenser är att alla som är med – deltagare, medverkande, utställare eller medarrangör – ska få en positiv känsla och uppleva att konferensen levt upp till förväntningarna.

I dagsläget har vi alldeles för få deltagare anmälda. Det är väldigt låga siffror, jämfört med tidigare år vid samma tidpunkt – för få för att vi tillsammans ska kunna skapa den upplevelsen vi vill kunna erbjuda. Du som har förberett en föreläsning eller workshop kommer inte få så många åhörare, de som tagit med utställningsmaterial kommer inte få så många besök i sin monter och deltagarna kommer inte uppleva känslan av att dela upplevelsen med många andra.
Vi hade siktat på ca 120–150 deltagare per konferens. Dit kommer vi inte nå.
Konferensvykort med texten inställda konferenser.
Vi förstår att det här beskedet kommer skapa besvikelse, och det är vi ledsna för. Vi hoppas att ni kan ha nytta av er förberedelser i andra sammanhang. Har ni funderingar eller tankar att dela med er av så får ni gärna höra av er.
Fortsätt följa oss genom vår tidskrift, vår hemsida och sociala medier så missar ni inte några av våra kommande aktiviteter eller material.
Vi fyller på med mer information om kommande aktiviteter på vår vår sida om konferenser och aktiviteter.
Har du några frågor eller funderingar kontakta Charlotta Nordlöf charlotta.nordlof@liu.se 011-36 30 26

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.