26 maj 2021

Ekonomstudenterna Frida Persson och Sofia Widlund vinner
Finansförbundets uppsatsstipendium på 25000 kronor för sin masteruppsats om privat pensionssparande. ”Välskrivet och välargumenterat”, tyckte juryn.

Sparbössa med pengar till pensionen.
Vad gör att vissa sparar till pensionen och andra inte? Svaret på den frågan ger två LiU-studenter ett uppsatspris på 25000 kronor. BrianAJackson

Kunskap om pensioner

I uppsatsen Privat pensionssparande - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet pekar Frida Persson och Sofia Widlund på riskerna med låg allmän pension och det starka sambandet mellan kunskap om pensionssystemet och privat pensionssparande. De betonar också på att yngre människor kan missgynnas av lägre pensioner och att eget sparande därmed kan vara extra viktigt för dem.

Förutom ålder och kunskap har författarna också undersökt betydelsen av utbildningsnivå, inkomst, kön och upplevd självkontroll för pensionssparandet. Störst påverkan har kunskap om pensionssystemet och självkontroll, men samtliga variabler påverkar sparandet. Till grund för studien ligger en enkätundersökning med 200 personer.

Bidragen i Finansförbundets uppsatstävling har bedömts utifrån relevans, ämnets aktualitet, intresse ur ett fackligt perspektiv samt kvalitet och pedagogiskt upplägg. I motiveringen för stipendiet skriver juryn bland annat:

”Juryn bedömer att uppsatsförfattarna vågar problematisera avsaknaden av bredare och djupare analyser om varför andelen av Sveriges inkomsttagare som pensionssparar privat är så låg. /…/ Uppsatsförfattarna har skrivit en välskriven och välargumenterad uppsats med två olika analysmetoder, detta för att se om det verkligen finns något samband mellan till exempel kunskap och ålder angående pensionssparande.”

Två gånger årligen

Uppsatsen skrevs vårterminen 2020 som examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, på Internationella civilekonomprogrammet och det ett-åriga masterprogrammet.

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Prissumman är upp till totalt 25 000 kronor per termin och kan delas ut till en till tre uppsatser. Sista ansökningsdag är den 30 juni för vårterminen och den 31 januari för höstterminen.

Vinnaren eller vinnarna utses av en jury som består av Finansförbundets branschutskott med medlemmar från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Finansförbundet är en facklig organisation för anställda på banker och inom övriga finansbranschen.

Kontakt

Läs mer om LiU:s civilekonomutbildningar

Senaste nytt från LiU

En person sitter och ler.

LiU-alumner hjälper industrin att spara pengar och energi

Han lämnade ett högavlönat jobb i gas- och oljeindustrin i Indien för en masterutbildning i hållbarhet och energiteknik på LiU. Sajid Athikkay ångrar inte u-svängen. Nu driver han ett företag som hjälper industrier att spåra och spara energi.

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.