26 maj 2021

Ekonomstudenterna Frida Persson och Sofia Widlund vinner
Finansförbundets uppsatsstipendium på 25000 kronor för sin masteruppsats om privat pensionssparande. ”Välskrivet och välargumenterat”, tyckte juryn.

Sparbössa med pengar till pensionen. Vad gör att vissa sparar till pensionen och andra inte? Svaret på den frågan ger två LiU-studenter ett uppsatspris på 25000 kronor. BrianAJackson

Kunskap om pensioner

I uppsatsen Privat pensionssparande - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet pekar Frida Persson och Sofia Widlund på riskerna med låg allmän pension och det starka sambandet mellan kunskap om pensionssystemet och privat pensionssparande. De betonar också på att yngre människor kan missgynnas av lägre pensioner och att eget sparande därmed kan vara extra viktigt för dem.

Förutom ålder och kunskap har författarna också undersökt betydelsen av utbildningsnivå, inkomst, kön och upplevd självkontroll för pensionssparandet. Störst påverkan har kunskap om pensionssystemet och självkontroll, men samtliga variabler påverkar sparandet. Till grund för studien ligger en enkätundersökning med 200 personer.

Bidragen i Finansförbundets uppsatstävling har bedömts utifrån relevans, ämnets aktualitet, intresse ur ett fackligt perspektiv samt kvalitet och pedagogiskt upplägg. I motiveringen för stipendiet skriver juryn bland annat:

”Juryn bedömer att uppsatsförfattarna vågar problematisera avsaknaden av bredare och djupare analyser om varför andelen av Sveriges inkomsttagare som pensionssparar privat är så låg. /…/ Uppsatsförfattarna har skrivit en välskriven och välargumenterad uppsats med två olika analysmetoder, detta för att se om det verkligen finns något samband mellan till exempel kunskap och ålder angående pensionssparande.”

Två gånger årligen

Uppsatsen skrevs vårterminen 2020 som examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, på Internationella civilekonomprogrammet och det ett-åriga masterprogrammet.

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Prissumman är upp till totalt 25 000 kronor per termin och kan delas ut till en till tre uppsatser. Sista ansökningsdag är den 30 juni för vårterminen och den 31 januari för höstterminen.

Vinnaren eller vinnarna utses av en jury som består av Finansförbundets branschutskott med medlemmar från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Finansförbundet är en facklig organisation för anställda på banker och inom övriga finansbranschen.

Kontakt

Läs mer om LiU:s civilekonomutbildningar

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.