12 april 2024

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

En person i profil.
"ECIU fyller en viktig funktion och jag är stolt över att de närmaste tre åren få verka som dess ordförande", säger Jan-Ingvar Jönsson. David Brohede

ECIU (European Consortium of Innovative Universities) består av 13 lärosäten i Europa och ett i Mexiko med den gemensamma nämnaren att de är innovativa inom högre utbildning och att entreprenörskap och samverkan med omgivande samhälle är centralt i deras verksamhet.

– För att lösa vår samtids stora globala utmaningar krävs ett mer aktivt samarbete inom akademin. ECIU fyller en viktig funktion och jag är stolt över att de närmaste tre åren få verka som dess ordförande, säger Jan-Ingvar Jönsson.

ECIU har bland annat bildat ett virtuellt universitet, ECIU University, med utmaningsbaserat lärande som ger studenterna möjlighet att utifrån sina teoretiska kunskaper finna lösningar på verkliga problem, tillsammans med andra studenter inom nätverket.

 Det är ett innovativt sätt att bedriva utbildning över landsgränserna där studenternas lösningar kan skapa verklig nytta, konstaterar Jan-Ingvar Jönsson.
Kurserna som studenterna kan söka varierar i längd och utformning. Från någon enstaka högskolepoäng upp till en hel termins studier. Vissa kurser är helt online, andra bygger på självstudier och en variant är en kombination där kortare tid utomlands förekommer.


Läs mer om ECIU

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.