25 augusti 2023

Jonas Söderlund, en framstående forskare och professor vid Linköpings universitet, har tilldelats det prestigefyllda PMI Research Achievement Award 2023. Utmärkelsen understryker hans betydelsefulla bidrag inom området projektledning.

En trofé med text

– Jag är otroligt glad för det här priset. Det är fantastiskt att få ett erkännande för allt det arbete jag har lagt ner under många år, säger Jonas Söderlund, professor vid Linköpings universitet.

PMI Research Achievement Award, som delas ut av Project Management Institute (PMI), tilldelas individer som har gjort viktiga framsteg inom projektledningsfältet genom sina vetenskapliga arbeten.

Jonas Söderlund har utvecklat forskningsområdet och belyst många viktiga frågor såsom strategi i projektbaserade företag, kunskapsintegration i projekt, tid och organisering samt projektarbetets villkor.

Juryns motivering som är översatt från engelska lyder:

"Jonas har Jonas Söderlund. utvecklat forskning inom området som är oöverträffad i djup och bredd av ämnen som behandlas. Jonas arbete och ledarskap har format forskningen inom projektledning i över två decennier.  Hans insiktsfulla, omfattande och betydelsefulla arbeten har blivit "måsten att läsa" för experter inom projektledning."

– Jag har haft förmånen att arbeta för många bra universitet och handelshögskolor genom åren, men det är framförallt tre saker som har varit viktiga för mig: bra kollegor, bra mentorer och hårt arbete, konstaterar Jonas Söderlund.

Priset delades ut vid årets European Academy of Management-konferens, som hölls i juni 2023, i Dublin, Irland.

PMI Research Achievement Award

PMI Research Achievement Award utdelas till och hedrar en individ vars arbete har avsevärt främjat begrepp, kunskap och metoder inom projektledning. Priset har delats ut sedan 2003.

 

Kort om Jonas Söderlund

Jonas Söderlund, född den 1 juni 1971 i Tyresö församling. Han har studerat vid Harvard University, MIT och Linköpings universitet, där han doktorerade inom ekonomi år 2000.
Söderlund har varit verksam som gästforskare vid flera internationella universitet och handelshögskolor runt om i världen, inklusive Paris, Sydney, Boston, Neapel och Rom.

Mellan 2007 och 2021 var han verksam som professor vid Handelshögskolan BI i Oslo – en av Europas ledande handelshögskolor. Sedan 2021 är han professor i företagsekonomi med inriktning mot strategi vid Linköpings universitet.

Han har fått erkännande och utmärkelser för sin forskning inom projektbaserade företag och projektledningens praktik. Söderlunds bidrag till forskningen om framgångsrika projektbaserade företag, utveckling av strategiska förmågor och kunskapsintegration har varit betydande. Han har även undersökt hur tid och olika dimensioner av projekt påverkar projektledning och hur projektarbetare hanterar gränslandssituationer.

Jonas Söderlund har publicerat närmare 100 vetenskapliga artiklar och ett 20-tal böcker, vilket har bidragit till att han är en av de mest citerade forskarna inom företagsekonomi i Skandinavien. Hans forskning har fått stor uppskattning både nationellt och internationellt och har varit banbrytande inom projektledning.

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.