05 september 2023

Med hjälp av insiktsfulla budskap och musiktexter ska forskare lyfta den samlade forskningens insikter om klimat och hållbarhet inför FN:s hållbarhetsmöte i september. 

Maria Jernnäs utomhus med träd i bakgrunden
Maria Jernnäs Jenny Widén

Var fjärde år arrangerar FN ett toppmöte för att följa upp Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål vid the Sustainable Development Goals Summit. Nästa möte äger rum den 18-19 september i New York.

Maria Jernnäs är en av tre forskare från Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet som är drivande i att utveckla en kampanj som belyser forskningens perspektiv på de globala hållbarhetsmålen inför mötet.
– Enligt utvärderingar som görs så ser det inte bra ut, säger Maria Jernnäs.

Vad handlar projektet om?

– I detta projekt har vi utformat en kampanj som stärker forskningens röst inför toppmötet. Projektet innebär alltså ingen ny forskning; det är istället en sammanställning av forskningens främsta rekommendationer för att nå de globala hållbarhetsmålen. I samarbete med en designbyrå har vi utvecklat kampanjmaterial med kraftfulla budskap som kommer att spridas framför allt i sociala medier under hashtagen #TimeToLead, berättar Maria Jernnäs.

Vilka mål hoppas ni uppnå med kampanjen?

– Målgruppen är bred och vi hoppas kunna nå såväl politiker som beslutsfattare på olika nivåer. Genom att presentera forskningen på ett kreativt och tillgängligt sätt, hoppas vi kunna skapa ett momentum inför mötet. Målet är att öka medvetenheten om befintlig forskning och att kampanjen ska fungera som en katalysator för konkreta åtgärder, förklarar Maria Jernnäs.

Vilket budskap vill ni förmedla med kampanjen?

– Vi vill framhäva att vi inte nödvändigtvis behöver mer kunskap för att kunna agera på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Istället handlar det om att vi måste använda den redan kunskap vi redan har. Kampanjen betonar också vikten av en större diversitet i kunskapsproduktionen för att uppnå hållbarhetsmålen. Kampanjmaterialet inkluderar tio huvudbudskap med tillhörande rekommendationer, presenterade genom bilder med text och ibland med musiktexter för att väcka känslor. Budskapen bygger på de senaste årens omfattande syntesrapporter inom klimat och hållbar utveckling, fortsätter Maria Jernnäs.

Kampanjen pågår mellan den 4-19 september och projektgruppen hoppas på att den ska få bred spridning, särskilt inom forskarsamhället. Från LiU är även Björn-Ola Linnér och Victoria Wibeck engagerade i projektet. Förutom Linköpings universitet medverkar även International Science Council (ISC), och Stockholm Environment Institute (SEI) är projektledare.

 

Mer information finns på SEI:s kampanjsida.

Kontakt

Organisation

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.