21 december 2021

Energimyndigheten har beviljat ansökan om en ny femårsperiod för Biogas Research Center. Linköpings universitet är värd för kompetenscentret där Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett 50-tal företag och offentliga organisationer även ingår.

Renhav visar upp sin biogasanläggning under Biogasresan 2021.
Biogasresan 2021 - Här på besök hos Rena Hav. Foto: John Marthinson

Energimyndigheten har beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum inom biogasområdet som bygger vidare på det tidigare Biogas Research Center. Utlysningen attraherade 28 ansökningar varav 11 kom att beviljas. Centrumets finansiering har en förväntad livslängd om tio år i två femåriga etapper. Den totala omsättningen under femårsperioden är ca 180 miljoner kronor varav myndigheten står för en tredjedel. Övrig finansiering kommer från de två ingående universiteten, Linköpings Universitet som är värd, och Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett femtiotal företag och offentliga organisationer. Här kommer samproduktion av kunskap att ske som ska utveckla biogaslösningar och deras förmåga att möta stora samhällsutmaningar.

– Vilket fantastiskt besked att avrunda året med! Vi är oerhört glada att Energimyndigheten ser vilken hållbarhetspotential som finns i biogaslösningar. I vår ansökan har vi skapat ett konsortium med aktörer från hela värdekedjan – biogasproducenter, distributörer, användare och teknikleverantörer vilket ger oss en plattform med unik mångfald. Vi kommer att dra i gång verksamheten direkt efter årsskiftet. I februari blir det kick-off med alla parter i konsortiet för att enas om detaljer för de olika forskningsområdena och diskutera arbetsformer. Det kommer att bli så kul! säger Anna Brunzell som är koordinator för BSRC.

Energimyndigheten motiverade sitt beslut enligt följande:
”Syftet med Biogas Solutions Research Center (BSRC) är att öka kunskapen om socio-tekniska energisystem som innehåller biogasbaserade lösningar. Biogasbaserade lösningar har oftast bra hållbarhetsprestanda eftersom de samtidigt behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och förnybar växtnäring. Energimyndigheten bedömer att BSRC tydligt bidrar till en ökad hållbarhet i de strukturförändringar som är nödvändiga för omställningen både inom transportsektorn och industrin.”

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Syftet med kompetenscentrummodellen är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och på så vis bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

– I dessa tider behöver vi lösningar på hållbarhetsproblem som inte innebär problembyten utan som samtidigt bidrar till lösningar inom flera områden. Därför är det viktigt att biogasområdet idag har fått ett erkännande för sin stora hållbarhetspotential. Jag vill rikta ett stort tack till de företag, offentliga organisationer och de två lärosätena för ert stora stöd. Nu vill vi ta biogasområdet över tröskeln och understödja en kraftfull expansion genom forskningen, säger en taggad Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för det nya kompetenscentrumet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.