25 september 2023

Under hösten 2023 står Linköpings universitet värd för ELLIIT Focus Period. Ett ambitiöst gästforskarprogram med målet att stimulera interaktion mellan forskare och främja den tvärvetenskapliga dialogen inom forskningsområdet Network Dynamics and Control.

Presentation av Ming Cao, professor, vid ELLIIT Symposium 2023. Presentation av Ming Cao, professor, vid ELLIIT Symposium 2023. Simon Höckerbo

ELLIIT: Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology, är en strategisk forskningsmiljö inom informationsteknologi och mobil kommunikation. Partneruniversiteten är Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad och Linköpings universitet, som även koordinerar verksamheten.

Sedan våren 2022 anordnar ELLIIT fokusperioder inom relevanta forskningsområden. Syftet är att samla internationella forskare och väletablerade akademiker för att tillsammans kunna arbeta i gemensamma forskningsutmaningar.

Periodens fokusområde – Network Dynamics and Control

Mingel vid ELLIIT Symposium 2023.En plattform för diskussioner. Foto Simon Höckerbo Den aktuella fokusperioden pågår i Linköping från 4 september till 6 oktober. Under denna period är ett antal internationella forskare, så kallade gästforskare, inbjudna till avdelningen Reglerteknik vid Institutionen för systemteknik.

Målet med den fem veckor långa fokusperioden är att stimulera interaktionen mellan forskare som arbetar inom forskningsområdet Network Dynamics and Control från olika perspektiv och främja en tvärvetenskaplig dialog genom att öka medvetenheten om vad som finns tillgängligt "bredvid".

En plattform för diskussioner och vetenskapliga samtal

Åhörare vid föreläsning under ELLIIT Symposium 2023.Åhörare vid föreläsning under ELLIIT Symposium 2023. Foto Simon Höckerbo Höjdpunkten för fokusperioden var symposiet som hölls på Scandic Frimurarehotellet i Linköping 20–22 september. Vid den akademiska konferensen var flera toppforskare inom fokusområdet inbjudna som talare. Förutom intressanta presentationer erbjöd symposiet även en plattform för diskussioner och vetenskapliga samtal mellan inbjudna talare, gästforskare och forskare från ELLIIT:s partneruniversitet.

Nästan 100 nationella och internationella forskare deltog i symposiet.

Claudio Altafini är ansvarig för årets fokusperiod vid LiU

Hur går den pågående fokusperioden?

– Den går ännu bättre än vi förväntade oss. De unga forskarnas engagemang har hittills varit entusiastiskt, och kvaliteten på presentationerna har varit mycket bra, både för de vanliga seminarierna vi har haft på campus och för dem under symposiet. Deltagandet från publiken vid symposiet har förblivit högt ända till slutet, vilket också är ett bra tecken.

Vad är det främsta du tar med dig från symposiet?

– Den formel vi har försökt att implementera är att involvera forskare intresserade av komplexa nätverk men från olika perspektiv. Vi har bjudit in tillämpade matematiker, fysiker, ingenjörer, ekologer och ekonomer, i ett försök att ge en översikt över de olika tillvägagångssätt som man kan använda när man forskar om komplexa nätverk. Framgång i tvärvetenskapliga möten som dessa handlar om rätt kemi, och kvaliteten på talarna har varit avgörande på den fronten.

Gästforskare som deltar i fokusperioden kommer även att hålla offentliga seminarium på Campus Valla. Seminarierna är öppna för alla och ingen registrering behövs.

Se hela det detaljerade programmet på ELLIIT:s hemsida.

Läs mer om tidigare fokusperioder och ELLIIT

Läs mer om forskning inom reglerteknik

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.