11 maj 2020

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik vill stärka och utveckla forskningen och undervisningen inom dessa områden berättar Kristin Zeiler, föreståndare för centrumet.

- Vår ambition är att detta centrum blir ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kraftcentrum för undervisning, forskning och samverkan, säger Kristin Zeiler.

Redan nu finns det ett nätverk för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap på LiU som samlar forskare och lärare över ämnes- och fakultetsgränser. Forskning inom dessa områden blir allt viktigare för att kunna tackla de nya utmaningar som hälso- och sjukvården ställs inför. Genom att starta upp ett centrum, som blir en sammanhållande kraft, ökar både synligheten och utvecklingsmöjligheterna för dessa forskningsområden.

- Vår vision är att Centrum för medicinsk humaniora och bioetik kommer att fungera som en mötesplats och stimulera nytänkande och öppenhet mellan ämnen och fakulteter. Det kan  också att främja samverkan och samarbeten på lokal, regional, nationell och internationell nivå och verka som en länk mellan forskning och praktik samt mellan forskning och undervisning. Vi vill göra medicinsk humaniora och bioetik på LiU till en central nationell och internationell forskningsnod i forskningsfältet medicinsk humaniora och bioetik, säger Kristin Zeiler.

Stärka undervisning och externa samarbeten

Genom att utveckla samarbetet över ämnes- och fakultetsgränser kan också undervisning stärkas i det tvärvetenskapliga områdena medicinsk humaniora och bioetik, på vård- och medicinutbildningarna liksom på utbildningar vid filosofisk fakultet. Redan idag samarbetar forskare från LiU med  exempelvis vårdpersonal inom Region Östergötland, inom forskningsprojekt. Forskare deltar också i internationella nätverk. Centrumet är tänkt att bli en samlad plats för dessa och andra samarbeten och att också visa på den starka forskningsmiljö som LiU har inom detta område.

Internationell konferens 2020

Kristin Zeiler och  Lisa Guntram, koordinator för det nya centrumet, ligger redan i startgroparna för planeringen av kommande aktiviteter. Den 13 maj är det dags för ett digital seminarium där man bland annat kommer att diskutera den fortsatta utvecklingen av centrumet.

-  Den rådande situationen med pandemin påverkar naturligtvis framtida aktiviteter. Vi arbetar nu med förberedelserna för den internationella konferensen Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities som har flyttats fram till 16-18 juni 2021.  Till konferensen välkomnar vi forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora som strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Andra intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare är också varmt välkomna att delta.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.