02 oktober 2020

I ett Europaunikt projekt får studenter på LiU:s lärarprogram träna undervisning i virtuella klassrum. Förhoppningen är att det ska göra studenterna tryggare och leda till att fler stannar kvar i läraryrket.

Virtuella stundeter ska ordna ett klassdisko.

Klassrumsundervisning är ett moment i lärarutbildningen som studenter ofta känner att de vill öva mer på.

– Många studenter berättar för oss som undervisar på lärarprogrammet, att de känner att de inte har tillräcklig kunskap om ledarskap i klassrummet. De känner att det är svårt att hantera konflikter och att de inte alltid kan läsa av om eleverna verkligen förstår det de lär ut, säger Marcus Samuelsson, biträdande professor i pedagogik vid LiU.

För att studenterna ska känna sig tryggare behöver de erbjudas mer träning, menar han.

– Men att ha mer VFU [Verksamhetsförlagd utbildning] är inte möjligt och det är inte ens säkert att lärarstudenterna möter elever som uppvisar klassiskt forskningsförankrade missuppfattningar när de är på VFU.

Därför har man på LiU:s lärarprogram börjat träna undervisning i simulerade klassrum. En fördel med dem är att lärare och studiekamrater kan titta på när en student undervisar. Efteråt diskuterar de tillsammans hur det gick och ger omedelbar återkoppling, något som är svårt att göra i ett vanligt klassrum.

Innan en lärarstudent kliver in i det virtuella klassrummet, den virtuella praktiken, får hen veta förutsättningarna.

Biträdande professor Marcus Samuelsson.

Ska ordna ett skoldisko

I ett delprojekt är lärarstudenten vikarie och klassen ska ordna ett skoldisko. Väl inne i simuleringsstudion möter lärarstudenten fem skolelever, representerade av Sims-liknande avatarer.

– Avatarerna har olika personligheter. Någon är uppgiftfokuserad, men inte socialt orienterad, Någon är beroende av läraren, förklarar Marcus Samuelsson.

I det virtuella klassrummet reagerar skoleleverna på lärarstudenters ledarskap.

– Om lärarstudenten till exempel inte har en plan så kommer någon av avatarerna att motsätta sig det, säger Marcus Samuelsson.

Programmet som används heter TeachLivE och är amerikanskt. LiU har hittills haft det på licens genom ett forskningsprojekt. Avatarerna i klassrummet är semivirtuella, vilket betyder att det är en människa som styr systemet.

– Vi har utbildat två simuleringsspecialister, med lärarbakgrund och teaterutbildning. De styr avatarerna med något som ser ut som en x-boxkontroll. De använder också Morph vox, ett ljudomvandlingsprogram som skapar olika röster för de olika avatarerna, berättar Marcus Samuelsson.

Så nära live man kan komma

En student som testat att vara lärare i det virtuella klassrummet är Ivana Abrahamsson.

–Jag tycker det är ett bra sätt att öva. Det är så nära ”live” du kan komma. Eleverna hade olika roller, någon var blyg och någon störde hela tiden. Genom att utöva ditt ledarskap kan du behålla lugnet i klassen.

Hon är mycket nöjd med övningen.

– Jag har lång erfarenhet av ledarskap, men det kan ändå vara svårt att kliva in i ett klassrum. På utbildningen har vi VFU, men för att skapa trygghet skulle vi kunna träna mer med den här typen av verktyg. Det här är något vi borde ha mer av i utbildningen, säger Ivana Abrahamsson.

En annan student som undervisat i det virtuella klassrummet är Håkan Samuelsson. Han har arbetat fyra år som lärare och går VAL, vidareutbildning av lärare.

– Det virtuella klassrummet var lärorikt. Det var som en riktig, om än ganska extrem, situation. Vi diskuterade mycket efteråt. Det hade varit svårt att skapa något liknande i ett vanligt klassrum. Vi var fem vuxna som deltog i diskussionen, om vi fem befunnit oss samtidigt i ett riktigt klassrum hade inte eleverna betett sig som vanligt.

 

Video

Biträdande professor Marcus Samuelsson har filmat en övning i det virtuella klassrummet. 

Del av ett forskningsprojekt

Flera andra svenska lärosäten är intresserade av projektet och framtida samarbeten. Detta därför att flera simuleringsprojekt genomförts på LiU. Men också därför att LiU är det enda lärosätet i Europa som i dagsläget har TeachLivE licensen. Marcus Samuelsson vet att många skolor också är intresserade av träningen som kan bli möjlig med TeachLivE. Lärare som har problem i klassrummet och inte får till sitt ledarskap kan erbjudas möjlighet att öva på liknande situationer och få feedback på sitt ledarskap.

Den virtuella praktiken är del i ett forskningsprojekt som undersöker om den här typen av träning påverkar studenternas tilltro till sin förmåga att undervisa.
Så mycket som 20 procent av nyutbildade lärarna lämnar yrket inom en femårsperiod. Marcus Samuelsson hoppas att träning i det virtuella klassrummet ska leda till att fler stannar i yrket.

Preliminära forskningsresultat visar att träningen i simuleringen har betydelse och att den till och med boostar lärarstudenterna inför mötet med verkliga elever på deras VFU.

– Vår hypotes är att om vi kan reducera mängden studenter som känner sig oförberedda när de börjar jobba, så kan vi reducera antalet studenter som hoppar av läraryrket.
Vi tror också att bättre förbereda nyblivna lärare bedriver bättre undervisning, till nytta och glädje för riktiga elever.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.