15 april 2024

Funderar du på om du är beroende av dataspel? LiU-studenterna Kendal Fritzell och Hans Birkedal bygger upp ett startup-företag med en tech-lösning som kan ge människor information om sitt beroende, enligt WHO:s definition.

Student framför ett tv-team.
Kendal Fritzell intervjuas i japansk tv efter vinsten i en startup-tävling.

På startup-tävlingen ”Academia in action” vid Tohoku University i Japan stod studenten Kendal Fritzell och pitchade företagsidén han har skapat tillsammans med LiU-kamraten Hans Birkedal. Han talade sin akademiska ingenjörsjapanska från kurserna på industriell ekonomi-programmet vid Linköpings universitet. Och bidraget vann.

− Det är helt fantastiskt. Jag hade lite svårt att höra när de uttalade mitt namn, så först förstod jag inte att jag hade vunnit. Det insåg jag när alla tittade på mig och började undra om jag skulle komma upp på scenen.

 

Porträttbilder av två manliga studenter.
Kendal Fritzell och Hans Birkedal. Foto: PRIVAT
Idén är en chattbot som ska sänka tröskeln för att söka hjälp. Man pratar med en AI-sjuksköterska i stället för att till exempel fylla i formulär. Sedan hjälper maskininlärningen till med att läsa av informationen.

År 2018 klassade Världshälsoorganisationen, WHO, dataspelsberoende som en sjukdom. I Japan tros tre procent av befolkningen vara beroende av dataspel.

Allvarliga funktionella nedsättningar

− I Sverige är det två procent. Det kommer forskning från två håll. Dels finns oberoende vetenskapliga undersökningar, dels har dataspelsbolagen egna undersökningar. Bolagen hamnar däremot på lägre siffror, säger Hans Birkedal.

Enligt WHO kännetecknas dataspelsberoende, eller gaming disorder, av att personen prioriterar spelandet högre än andra aktiviteter och intressen. Det leder till allvarliga funktionella nedsättningar i det sociala livet, studierna, hemmet, arbetet eller inom andra viktiga områden. Och det ska ha varit uppenbart i tolv månader.

− I Japan är det vanligt att dataspelsberoendet går hand i hand med fenomenet som heter ”hikikomori”, att man stänger in sig på rummet permanent. Spelandet tar över helt.

Många drabbade är pojkar som i princip blir stillasittande och matade av sina mödrar, säger Kendal Fritzell.

Igenkänd på stan

Efter vinsten i startup-tävlingen blev Kendal Fritzell intervjuad i japansk teve.

− Det ledde till att jag blev igenkänd på stan. En tvåbarnspappa kom fram till mig och sa att han blev glad över att det här fenomenet fick uppmärksamhet. Han hade två pojkar hemma som satt och spelade hela tiden. Det visar på att problemet finns, säger Kendal Fritzell.

Inkubatorn LEAD

Priset var en liten summa pengar och kontakt med akademiska rådgivare för att utveckla idén vidare. De har också utnyttjat Student innovation vid LiU, stöttat dem och tipsat om ett affärsutvecklingsprogram på inkubatorn LEAD i Linköping science park.

− LEAD har ett Boot up-program där man får hjälp med att utveckla idén. Vi är i ett läge där vi verifierar kommersialiseringen och samtidig bygger en prototyp, säger Hans Birkedal.

Han fortsätter arbetet från Linköping, tillsammans med LEAD. Med fokus på Japan, eftersom Kendal Fritzell fortfarande befinner sig där för sina studier.

Dels är problemet väldigt stort i Japan,
dels har vi just nu bra kontakter där 

− Dels är problemet väldigt stort i Japan, dels har vi just nu bra kontakter där, med japanska forskare eftersom en del av priset i startup-tävlingen var rådgivning och expertstöd. Vi planerar för en klinisk studie vilket hade varit väldigt svårt utan forskarstöd, säger Kendal Fritzell.

 

svensk student i grupp med japanska deltagare i startup-tävling.
Kendal Fritzell (mitten) vann startup-tävlingen. Foto: PRIVAT
Kendal Fritzell studerar framför allt företagsledning och företagsekonomi med internationell inriktning (Japan), men intresserar sig också för maskininlärning. Hans Birkedal läser Teknisk fysik och elektroteknik med internationell (japansk) inriktning och en master i maskininlärning. Han intresserar sig särskilt för språkteknologi inom maskininlärning.

 

De möttes i Östasiatiska föreningen, den som hjälper till med att integrera utbytesstudenter vid Linköpings universitet.

− Vi diskuterade olika saker, men vi kom tidigt fram till att de ville satsa på att utveckla ett stöd för personer med dataspelsberoende, berättar de.

Läs till civilingenjör

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.