29 juli 2021

Med hjälp av visualisering kan små och medelstora företag nu marknadsföra sina erbjudanden bättre. Vid höstsäsongens första Lunchklubb den 16 augusti berättar projektledare Peter Westerdahl om visualiseringssatsningen och hur företag kan få hjälp.

Porträttbild av Peter Westerdahl tagen i stadsmiljö
Visualiseringstekniken visar upp produkterna och företagens erbjudanden på ett helt nytt sätt. De kan nu ta ett rejält kliv framåt, säger Peter Westerdahl, koordinator vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och projektledare för Visual LIFT.

Projektet, som drivs inom ramarna för innovationsinitiativet Visual Sweden och Europeiska Utvecklingsfonden, har Norrköping och Visualiseringscenter C som bas. Där finns också ett labb där företag kan testa olika visualiseringslösningar. Företag i hela östra Mellansverige är involverade och det har etablerats noder i Finspång, Örebro, Eskilstuna och Västerås.

Ett syfte med projektet Visual LIFT – Visuellt lyft – är att små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin som påverkats av pandemin ska få hjälp med att marknadsföra sig bättre under pandemin.

Det finns just nu två megatrender för den här målgruppen. Den ena är att stora företag tenderar att välja lokala partners istället för att vända sig mot exempelvis Kina eller Baltikum. Det är en effekt av corona, de är tvingade att hitta partners i Sverige. Våra mindre företag är rätt dåliga på att marknadsföra sina produkter och sin maskinpark, det vill vi hjälpa dem med, säger Peter Westerdahl 

Den andra trenden är att de mindre företagen med hjälp av visualiseringstekniken kan nå ut med sin nisch globalt.

De kan lättare visa sina nya produkter även för en internationell målgrupp. Många företag vet väldigt lite om visualiseringens möjligheter. De är ofta duktiga på CAD – datorstödda konstruktioner – som visar hur produkten ser ut. Med visualiseringen kommer de så mycket längre och kan visa hur produkten fungerar i en realistisk miljö, till exempel en cykel för funktionsnedsatta eller en robot som utför sina arbetsmoment.

Intresset från företagen i regionen är stort, konstaterar Peter Westerdahl.
Vi är fulltecknade. Alltifrån start ups inom tillverkningsindustrin till företag med 200 anställda får vår hjälp.

På Lunchklubben kommer han att berätta mer om projektet, vilken slags hjälp företagen kan få och om nätverk som bildats.
Jag hoppas företagen ska förstå vilken nytta de kan ha av visualiseringstekniken. Det finns en lågt hängande frukt här. Tekniken är tillgänglig för industrin och den kan ge stora fördelar.
 

Kontakta oss om du vill veta mer

Läs mer om Visual LIFT och Lunchklubben

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.