Medical humanities and movement of knowledge

I april, 2021 bjöd CMHB in till samtal om hur kunskap konstrueras, rekonstrueras och omvandlas när den rör sig mellan laboratorier och kontor, mellan biomedicin och samhälle.

-Med utgångspunkt i antologin ”Medical Humanities and Movement of Knowledge” ville vi med webbinariet skapa ett samtal kring hur medicinsk kunskap konstrueras, dekonstrueras, och rekonstrueras och omvandlas när den rör sig mellan patienter, vårdgivare och samhälle, säger Kristin Zeiler, föreståndare för CMHB och arrangör.

-Denna typ av samtal är viktiga för att synliggöra och diskutera komplexiteten i medicinsk kunskap och information och dess vidare effekter.

I samtalet deltog de två redaktörerna för antologin ”Medical Humanities and Movement of Knowledge”, Kristoffer Hanson, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet och Rachel Irwin, forskare, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

"Jag tror att det också är viktigt för oss att nå ut till allmänheten, till vården och till dem som arbetar med folkhälsa. En del av det handlar om att tänka på vad vi kan kommunicera? Vilket språk kan vi använda?” påpekade Rachel Irwin i samtalet.

I diskussionen deltog också Jenny Gleisner, biträdande universitetslektor, Institutionen för Tema och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, Hannah Grankvist, biträdande universitetslektor, Institutionen för Tema och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, och Maria Björkman, universitetslektor, Institutionen för kultur och samhälle och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, alla vid Linköpings universitet.

Arbetet fortsätter

Diskussionen synliggjorde olika perspektiv och idéer kring utmaningar när kunskap rör sig mellan patienter, vårdgivare och samhälle. Och vikten av att uppmärksamma detta också i relation till att medicinsk humaniora är ett dynamiskt fält som utvecklas på olika sätt.

-Frågor kring kunskap och frågor som berör de epistemologiska dimensionerna av tvärvetenskaplig forskning är ämnen som vi kontinuerlig behöver fortsätta tänka kring. Oavsett om vi arbetar inom medicinska humaniora, medicinsk humaniora med inriktning mot samhällsvetenskap, eller i projekt där forskare från biomedicin och medicinsk humaniora arbetar tätt tillsammans, avslutar Kristin Zeiler.

Webbinariet genomfördes i april, 2021 och i publiken fanns ett 20 tal deltagare från olika lärosäten i Sverige. 

Inspelning från paneldiskussionen

Samtalet sker på engelska.

 

 

Kontakt

Senaste nytt om CMHB