04 maj 2021

I april, 2021 bjöd CMHB in till samtal om hur kunskap konstrueras, rekonstrueras och omvandlas när den rör sig mellan laboratorier och kontor, mellan biomedicin och samhälle.

-Med utgångspunkt i antologin ”Medical Humanities and Movement of Knowledge” ville vi med webbinariet skapa ett samtal kring hur medicinsk kunskap konstrueras, dekonstrueras, och rekonstrueras och omvandlas när den rör sig mellan patienter, vårdgivare och samhälle, säger Kristin Zeiler, föreståndare för CMHB och arrangör.

-Denna typ av samtal är viktiga för att synliggöra och diskutera komplexiteten i medicinsk kunskap och information och dess vidare effekter.

I samtalet deltog de två redaktörerna för antologin ”Medical Humanities and Movement of Knowledge”, Kristoffer Hanson, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet och Rachel Irwin, forskare, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

"Jag tror att det också är viktigt för oss att nå ut till allmänheten, till vården och till dem som arbetar med folkhälsa. En del av det handlar om att tänka på vad vi kan kommunicera? Vilket språk kan vi använda?” påpekade Rachel Irwin i samtalet.

I diskussionen deltog också Jenny Gleisner, biträdande universitetslektor, Institutionen för Tema och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, Hannah Grankvist, biträdande universitetslektor, Institutionen för Tema och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, och Maria Björkman, universitetslektor, Institutionen för kultur och samhälle och Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, alla vid Linköpings universitet.

Arbetet fortsätter

Diskussionen synliggjorde olika perspektiv och idéer kring utmaningar när kunskap rör sig mellan patienter, vårdgivare och samhälle. Och vikten av att uppmärksamma detta också i relation till att medicinsk humaniora är ett dynamiskt fält som utvecklas på olika sätt.

-Frågor kring kunskap och frågor som berör de epistemologiska dimensionerna av tvärvetenskaplig forskning är ämnen som vi kontinuerlig behöver fortsätta tänka kring. Oavsett om vi arbetar inom medicinska humaniora, medicinsk humaniora med inriktning mot samhällsvetenskap, eller i projekt där forskare från biomedicin och medicinsk humaniora arbetar tätt tillsammans, avslutar Kristin Zeiler.

Webbinariet genomfördes i april, 2021 och i publiken fanns ett 20 tal deltagare från olika lärosäten i Sverige. 

Inspelning från paneldiskussionen

Samtalet sker på engelska.

Video

 

 

Kontakt

Senaste nytt om CMHB

Porträttfoto av Lisa Guntram.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

Kvinna kikar ut genom mörka persienner

30 miljoner kronor till tvärvetenskaplig forskning om postcovid

Bidraget möjliggör en satsning där forskare med mycket olika bakgrund bidrar till att bättre förstå postcovid som en brådskande hälsoutmaning.

Morrisons forskargrupp vid CSAN.

Stipendium och bidrag till unga LiU-forskare

Lina Koppel och Desirée Enlund får båda 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för varsin internationella postdok inom humaniora och samhällsvetenskap. Lina Koppel tilldelas även ett Wallanderstipendium på drygt 1,7 miljoner kronor.