11 maj 2021

Forskningsprogrammet Mistra Geopolitics finns på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) prestigefulla 100-lista. Listan riktar det här året strålkastarljuset på svenska forskningsprojekt inom hållbarhetsområdet.

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot det här erkännandet. Vi ser fram emot att få fortsätta skapa verktyg för geopolitisk framsynthet i hållbarhetsarbetet i en värld som kännetecknas av stor osäkerhet och snabb förändring, säger Björn-Ola Linnér, programchef på Mistra Geopolitics och professor vid Linköpings universitet.

Temat för IVA: s 100-lista i år är ”Från kunskap till hållbar krisberedskap”. På listan finns forskning inom teknik och ekonomi med fokus på hållbar beredskap inför framtida kriser.

Forskningsprojekten på listan är också i skedet att den kan nyttiggöras, exempelvis genom industriell kommersialisering, metodutveckling eller samhällspåverkan.
IVA uppmärksammar i år också att coronapandemin har aktualiserat frågor kring samhällets beredskap inför, och förmåga att hantera, kriser. Här ses Mistra Geopolitics analyser av samspelet mellan geopolitisk utveckling och strategisk miljöpolitik som värdefulla.

– Vi välkomnar fler aktörer att delta i att skapa prognosverktyg som identifierar risker och möjligheter för att uppnå hållbarhetsmålen i en geopolitiskt föränderlig värld. Framsynthet, innovation och samstämmigt beslutsfattande är avgörande för framgång, säger Henrik Carlsen, biträdande programchef för Mistra Geopolitics och forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI).

Om Mistra Geopolitics:
Mistra Geopolitics med leds av Stockholm Environment Institute, SEI, som programvärd, i samarbete med Linköpings universitet. Det startade sin verksamhet den 1 januari 2017. I programmets konsortium ingår även Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Även internationella forskningsinstitut, svenska företag och myndigheter ingår.


Mistra Geopolitics forskning

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.