Mistra Geopolitics på IVA:s 100-lista

Forskningsprogrammet Mistra Geopolitics finns på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) prestigefulla 100-lista. Listan riktar det här året strålkastarljuset på svenska forskningsprojekt inom hållbarhetsområdet.

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot det här erkännandet. Vi ser fram emot att få fortsätta skapa verktyg för geopolitisk framsynthet i hållbarhetsarbetet i en värld som kännetecknas av stor osäkerhet och snabb förändring, säger Björn-Ola Linnér, programchef på Mistra Geopolitics och professor vid Linköpings universitet.

Temat för IVA: s 100-lista i år är ”Från kunskap till hållbar krisberedskap”. På listan finns forskning inom teknik och ekonomi med fokus på hållbar beredskap inför framtida kriser.

Forskningsprojekten på listan är också i skedet att den kan nyttiggöras, exempelvis genom industriell kommersialisering, metodutveckling eller samhällspåverkan.
IVA uppmärksammar i år också att coronapandemin har aktualiserat frågor kring samhällets beredskap inför, och förmåga att hantera, kriser. Här ses Mistra Geopolitics analyser av samspelet mellan geopolitisk utveckling och strategisk miljöpolitik som värdefulla.

– Vi välkomnar fler aktörer att delta i att skapa prognosverktyg som identifierar risker och möjligheter för att uppnå hållbarhetsmålen i en geopolitiskt föränderlig värld. Framsynthet, innovation och samstämmigt beslutsfattande är avgörande för framgång, säger Henrik Carlsen, biträdande programchef för Mistra Geopolitics och forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI).

Om Mistra Geopolitics:
Mistra Geopolitics med leds av Stockholm Environment Institute, SEI, som programvärd, i samarbete med Linköpings universitet. Det startade sin verksamhet den 1 januari 2017. I programmets konsortium ingår även Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Även internationella forskningsinstitut, svenska företag och myndigheter ingår.


Mistra Geopolitics forskning Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll