11 maj 2021

Forskningsprogrammet Mistra Geopolitics finns på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) prestigefulla 100-lista. Listan riktar det här året strålkastarljuset på svenska forskningsprojekt inom hållbarhetsområdet.

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot det här erkännandet. Vi ser fram emot att få fortsätta skapa verktyg för geopolitisk framsynthet i hållbarhetsarbetet i en värld som kännetecknas av stor osäkerhet och snabb förändring, säger Björn-Ola Linnér, programchef på Mistra Geopolitics och professor vid Linköpings universitet.

Temat för IVA: s 100-lista i år är ”Från kunskap till hållbar krisberedskap”. På listan finns forskning inom teknik och ekonomi med fokus på hållbar beredskap inför framtida kriser.

Forskningsprojekten på listan är också i skedet att den kan nyttiggöras, exempelvis genom industriell kommersialisering, metodutveckling eller samhällspåverkan.
IVA uppmärksammar i år också att coronapandemin har aktualiserat frågor kring samhällets beredskap inför, och förmåga att hantera, kriser. Här ses Mistra Geopolitics analyser av samspelet mellan geopolitisk utveckling och strategisk miljöpolitik som värdefulla.

– Vi välkomnar fler aktörer att delta i att skapa prognosverktyg som identifierar risker och möjligheter för att uppnå hållbarhetsmålen i en geopolitiskt föränderlig värld. Framsynthet, innovation och samstämmigt beslutsfattande är avgörande för framgång, säger Henrik Carlsen, biträdande programchef för Mistra Geopolitics och forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI).

Om Mistra Geopolitics:
Mistra Geopolitics med leds av Stockholm Environment Institute, SEI, som programvärd, i samarbete med Linköpings universitet. Det startade sin verksamhet den 1 januari 2017. I programmets konsortium ingår även Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Även internationella forskningsinstitut, svenska företag och myndigheter ingår.


Mistra Geopolitics forskning

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.