19 januari 2021

Nordiska nätverket för mångfald inom fysik, NORNDIP, håller en digital konferens den 29 januari. Professor Helen Dannetun, Linköpings universitet, kommer att moderera en paneldiskussion om att motarbeta trakasserier.

Porträtt på kvinna. Professor Helen Dannetun leder en paneldiskussion vid den digitala NORNDiP-konferensen. Charlotte Perhammar

- Jag har ju själv inte forskat inom fysik på många år, så det ska verkligen bli intressant att få en bild av hur läget ser ut i dag. Jag skulle ju väldigt gärna vilja se en positiv utveckling, säger Helen Dannetun. 

Nätverket skapades 2018 med stöd från Nordforsk, inom Svenska fysikersamfundet, av medlemmarna i sektionen ”Kvinnor i fysik”. Sektionen samarbetar nära med nätverket NORNDiP. Nätverket har organiserat två lyckade konferenser, båda med cirka 50 deltagare. Den ena 2018 i Stockholm och den andra året efter, i Helsingfors.

På grund av pandemin var verksamheten begränsad under 2020 men en digital konferens hålls den 29 januari 2021, kl 10—16.30. Inbjudna talare är Ilona Riipinen från Stockholms universitet som kommer att tala om “How to reduce the uncertainty in anthropogenic climate forcing?” och Angela Saini, vetenskapsjournalist, som kommer att ge ett fördrag om “Race, Science and Power”.

Professor Helen Dannetun, Linköpings universitet är moderator för diskussionen “How to work against harassments – from a Nordic perspective”.

Mer information om NORNDiP-nätverket liksom program för konferensen och länk till anmälan finns på https://www.norndip.net/

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.