19 mars 2024

Med hjälp av AI och djupinlärning har LiU-forskare tagit fram en digital tvilling av Norrköping. Modellen, som skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt och hjälper kommuner att effektivera sitt arbete, tar nu plats i en utställning på Visualiseringscenter C.

En bild på digitala tvillingen.
Digitala tvillingar av städer ger möjligheter att analysera och optimera scenarier digitalt innan de byggs eller omsätts i fysisk verklighet. Thor Balked

Den digitala tvillingen är ett resultat av forskningsprojektet SimStad som genomförts av Linköpings universitet på Visualiseringscenter C i Norrköping.

AI-modellen gör grovjobbet

Med hjälp av AI och den senaste forskningen inom visualisering och bildanalys finns nu en plattform för att skapa digitala tvillingar av städer, där Norrköping är först ut. LiU-forskarna har tagit fram en metodik för att automatisera arbetskrävande processer med att göra kartor och klassificera innehållet. Ett resultat som innebär att kommuner kan överlåta grovjobbet till AI-modellen som genererar allt från träd till husmodeller eller cirkulationsplatser. 

En person står på ett tak.
Projektledaren Erik Telldén.

Etableringen av digitala tvillingar av städer ger möjligheter att analysera, simulera och optimera scenarier digitalt innan de byggs eller omsätts i fysisk verklighet. Något som är resurseffektivt, både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, menar projektledaren Erik Telldén, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid LiU.

– De metoder vi tagit fram har visat sig ha stor potential när det kommer till att effektivisera arbetet inom kartering, det möjliggör en stor effektivisering i arbetsprocessen för alla Sveriges kommuner. Det låser också upp möjligheter att göra dataanalyser som tidigare inte varit möjliga på grund av resursbrist. Här kan vi även tillföra värden till en stor mängd forskningsområden, säger han.

Begripligt för ögat

Anna Selander, kommundirektör i Norrköping, ser stor potential i modellen.

– Den digitala tvillingen öppnar upp för nya tankesätt genom att visualisera stora informationsmängder och gör det begripligt för ögat på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. Det blir enklare att förstå komplexa frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel hur havsnivåhöjningar, klimatförändringar och buller påverkar vår stad. 

En bild från den digitala tvillingen.
Den digitala tvillingen kan göra det enklare att förstå komplexa frågor som bland annat klimatförändringar.

Första versionerna av Norrköpings digitala tvilling ingår i utställningen Visual City på Visualiseringscenter C som invigs 21 mars.

– I den här labbmiljön kan besökare på ett roligt och intresseväckande sätt ta del av stadens historia, utforska dagens och framtidens möjligheter och utmaningar. Man kan också själv prova på att skapa egna stadsbilder med generativ AI, säger Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB.

Relaterat material

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.