26 januari 2022

För att räddningsorganisationer och kommunal räddningstjänst snabbt ska kunna hjälpa drabbade människor, byggnader och miljö, krävs tillräckliga resurser. En ny avhandling visar att beslutsstöd baserat på matematisk modellering kan bidra till effektivare insatser av frivilliga.

Frivilliga från Röda Korset vid skogsbränderna 2018. Frivilliga från Röda Korset samverkar med personal från Hemvärnet i samband med skogsbränderna 2019. Foto: Röda Korset

Avgörande resurser

Fredagen den 18 februari med start 13.15 kommer Niki Matinrad, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap samt Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), att försvara sin avhandling med titeln "Models for Dispatch of Volunteers in Daily Emergency Response".

Kort om avhandlingen: 

För att räddningsorganisationer som till exempel ambulanssjukvården och den kommunala räddningstjänsten snabbt ska kunna hjälpa drabbade människor, byggnader och miljö, krävs att de har tillräckligt med resurser.

Niki Matindrad.Niki Matindrad.

Dock ökar hela tiden antalet utryckningar, samtidigt som budgetnedskärningar och rekryteringsproblem påverkar resurstillgången. Detta leder till längre insatstider, vilket ger ökad dödlighet och ökade kostnader. Därför är det av högsta vikt att de befintliga räddningsresurserna används så effektivt som möjligt. Dessa kan delas in i traditionella resurser, som till exempel ambulanser, och nya resurser, som frivilliga personer. Matematiska modeller, som optimerings- och simuleringsmodeller, har länge använts för att stödja planeringen och resurshanteringen av traditionella räddningsresurser, men för frivilliga resurser är det ett mer outforskat område.

Syftet med forskningen som presenteras i avhandlingen är att utveckla modeller och metoder för tilldelning av arbetsuppgifter och utlarmning av frivilliga insatspersoner till akuta sjukdomsfall. I detta ingår också modeller för att prognosticera dylika händelser. De utvecklade modellerna och metoderna baseras på, och är framtagna för att stödja, verkliga frivilliginitiativ i Sverige och Nederländerna.

Den generella slutsatsen är att beslutsstöd baserat på matematisk modellering kan bidra till bättre utfall, och en ökad överlevnadsgrad, jämfört med de strategier för uppgiftstilldelning, utlarmning och prognostisering som används idag. Ett exempel som studeras är hur det är möjligt att förbättra utfallet vid hjärtstopp genom att på ett optimalt sätt bestämma vilka frivilliga insatspersoner som ska skickas direkt till patient, och vilka som ska springa och hämta en hjärtstartare.

Läs avhandlingen här: Models for Dispatch of Volunteers in Daily Emergency Response


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.