19 april 2024

Kunskap om vårt kristna arv kan ge oss goda byggstenar för att bygga upp ett gemensamt tryggt samhälle, menar professor Kjell O. Lejon. I hans senaste bok "Sveriges kristna arv" finns exempel på detta, något som har uppmärksammats i Sveriges riksdag.

Kjell O. Lejon.
Anders Edström Frejman, A.C.F - Stockholm

Den 11 april 2024 besökte Kjell O. Lejon, professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Sveriges riksdag. Han var inbjuden för att hålla ett föredrag med efterföljande seminariediskussion med anledning av hans senaste bok "Sveriges kristna arv".

Tuve Skånberg.
Närmast i bild Tuve Skånberg, i bakgrunden Kjell O. Lejon.
Anders Edström Frejman, A.C.F - Stockholm

Ledamöter från flera av riksdagspartier deltog vid samlingen. Diskussionen efter föredraget inleddes av riksdagens förre ålderspresident Tuve Skånberg och podd- och programledaren Marco Strömberg.

En av deltagarna var Roland Utbult (KD, ledamot i Kulturutskottet) och han menar att det är viktig att diskutera och fördjupa sig i dessa frågor. Efter mötet lämnade han följande kommentar:

– Vårt kristna kulturarv är grunden för hela samhället och därför tycker jag att ett sådant här seminarium jätteviktigt. Alla 349 ledamöter som sitter i riksdagen behöver mer kunskap och mer förståelse för vårt arv.

Även Mikael Oscarsson (KD, ledamot i Försvarsutskottet) tycker att seminariet hade en stor betydelse:

– Kjell O. Lejon har på ett väldigt unikt sätt lyft fram bakgrunden och historien, så det har stor relevans för dagens samhällsdebatt.

Samtliga riksdagsledamöter har fått ett exemplar

Boken "Sveriges kristna arv" var från början en samling artiklar som Kjell O. Lejon skrev till en tidning. När han skrivit 28 stycken uppmuntrades han till att sammanfoga dem till en bok, där han även infogade notmaterial och förslag till fördjupning. Boken gavs ut i december 2023. Samtliga riksdagsledamöter fick ett varsitt exemplar av förlaget inför seminariemötet. Kjell O. Lejon konstaterar att mötet gav honom nya insikter.

Diskussionerna vid seminariet rörde både sakfrågor och Kjell O. Lejons syn på andra forskares rön om rådande kultursituation, samt vilka lärdomar man kan ta från det goda arvet och föra in i arbetet med att skapa välfärd och tillit i dagens svenska samhälle.

Bok, Sveriges kristna arv.
– Vi ser dagligen tecken konsekvenserna av den erodering av den judisk-kristna  värdegrund som onekligen varit en förutsättning för vårt tillits- och välfärdssamhälle, hur förtroenden raseras, vålds- och värdekonflikter accentueras och psykisk och existentiell ohälsa ökar. I min bok lyfter jag fram tankar om det som varit förutsättningar för det goda samhällsbygget och vad som kan ses som nödvändigt om vi ska gå vidare och bygga ett gemensamt gott samhälle att leva i. Vi kan lära av de som tidigare tänkt om detta. I grunden måste det finnas en realistisk människosyn, en gemensam värderingsbas, förankrad i naturrättsligt tänkande, och konstruktiv förvaltarskapstanke. Vad ska vi återvända till, eller bygga vidare på, för att vårt samhälle ska hålla ihop, för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott, tryggt och hållbart liv i vårt land? I det kulturella arvet i kristen tradition finns många viktiga svar på denna fråga, sammanfattar Kjell O. Lejon.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.