20 december 2022

En av Wallenbergfamiljens forskningsstiftelser beviljar 4,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Linköpings universitet om hur klimatförändringen beskrivs och diskuteras. ”Spännande och angeläget”, säger den huvudansvariga forskaren.

Anders Hansson.
Anders Hansson. Anna Nilsen

Flera gånger

Det händer inte ofta att LiU-forskare inom samhällsvetenskap och humaniora beviljas anslag från någon av de olika stiftelserna inom Wallenbergsfären. Men för några veckor sedan fick tre projekt pengar från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och nu har ytterligare ett projekt beviljats medel, den här gången från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, MAW.

Stiftelsen anslår 4,5 miljoner kronor till det sex-åriga projektet Negotiating climate emergency: understandings of temporality in science, public debates, and politics med Anders Hansson, biträdande professor på Tema Miljöförändring, som huvudansvarig. Medsökande var Mathias Fridahl och Simon Haikola, båda docenter på Tema Miljöförändring.

Forskarna ska granska hur klimatvetenskapens mångtydighet kan tolkas till många olika, och ibland motstridiga, argument för hur viktigt eller oviktigt det är med omfattande åtgärder för att förebygga klimatförändringarna. Vad betyder till exempel ord och uttryck som ”kritiska brytpunkter i klimatsystemen”, ”abrupt klimatförändring” och ”klimatskuld”, och hur påverkar begreppen våra idéer om vad som är eftersträvansvärt och möjligt?

Debattartikel

– Det är viktigt för både allmänheten och politiker att få en större förståelse för hur vetenskaplig kunskap skapas och tolkas i extremt komplexa frågor där det ofta inte finns entydiga svar. Detta inte minst för att skapa förutsättningar för en öppen och konstruktiv debatt och politik, säger Anders Hansson.

Idén till forskningsprojektet väcktes när han själv läste en debattartikel om klimatkrisen, skriven av välrenommerade forskare, som han inte riktigt förstod.

– Att sedan få ett forskningsanslag för att öka förståelsen för bland annat sådana perspektiv känns väldigt angeläget. Det är extra spännande att få anslag för projektidéer där man har tänkt lite mer utanför sina vanliga invanda tankebanor och lämnar komfortzonen, säger Anders Hansson.

Fler projekt finansierade av Wallenbergstiftelser

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.