22 september 2023

H Witts pris 2023 för bästa artikel publicerad på tidningenbalans.se tilldelas Jan Kellgren, Linköpings universitet och Eleonore Kristoffersson, Örebro universitet.

En man som ler mot kameran.
Jan Kellgren, professor i skatterätt.

Artikeln, Skattemoralkrav vid offentlig upphandling, belyser en högst relevant och samtida debatt om skattens betydelse i samband med offentlig upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Jätteroligt, hedrande och peppande! Roligt när teori och praktik möts och det blir uppskattat. Och överraskande! Min bakgrund ligger ju inte inom upphandling! Men det finns mycket viktigt att göra i mötet mellan olika kunskapsfält, som till exempel upphandling och beskattning, säger Jan Kellgren, professor i skatterätt vid avdelningen affärsrätt, Linköpings universitet.

Juryns motivering

”Artikeln tar upp en mycket relevant och aktuell diskussion kring skatternas roll vid offentlig upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det centrala temat är om det är rimligt att myndigheter utan specialistkompetens eller utredningsresurser ska kunna kräva skattemoralrelaterade krav på anbudsgivare inom ramen för offentlig upphandling.

Författarna illustrerar problematiken med ett intresseväckande exempel från en kommun där ställda skattemoralkrav i upphandlingen är mer eller mindre omöjliga att följa upp. Författarna tar tydlig ställning i frågan och läsaren får genom deras forskning värdefulla rekommendationer. Denna välskrivna och lättillgängliga artikel visar att området skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse. Juryn hoppas att artikeln ska stimulera till en fortsatt debatt i ämnet.”

Den vinnande artikeln publicerades på tidningenbalans.se den 28 oktober 2022.
 
CH Witts pris instiftades av PwC till CH Witts minne, en av Balans grundare. Priset delas ut i samarbete med FAR och delades ut första gången 1981. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. I år delades priset ut i samband med firandet av branschorganisationen FAR:s 100-årsjubileum i Stockholms Stadshus.

 

Kontakt

Läs mer om forskning inom affärsrätt och välfärdsrätt vid Liu

Organisation

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.