02 juli 2021

Sommaren är här och med den startar sommarkurserna på landets universitet och högskolor. I år är intresset större än någonsin och på Linköpings universitet har drygt 3 800 antagits till någon av årets över 20 olika sommarkurser.

Charlotte Perhammar

I hela landet ökar intresset för sommarkurser på universitet och högskolor. Drygt 45 000 personer har antagits till något av landets lärosäten, en ökning med nio procent jämfört med sommaren 2020, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR). Men också antalet kurser har blivit fler. I år finns drygt 660 kurser att välja mellan, nio procent fler än förra året.

En förklaring till det ökade intresset kan vara att pandemin slagit hårt mot arbetsmarknaden och det är svårare att få sommarjobb. Sommarkurser ger rätt att söka studiemedel från CSN.
Dessutom har regeringen gjort stora satsningar på utbildningsområdet och sköt både i år och förra året till extra pengar för sommarkurser. Vissa kurser har också gjorts om och ges digitalt vilket ger möjlighet att ta in fler studenter.

Förutsättningarna i år jämfört med förra året ser alltså olika ut vilket gör att det är svårt att jämföra antagningssiffrorna i detalj.
LiU:s egna beräkningar visar dock på en ökning av antalet antagna till sommarkurser från 2 618 år 2020 till 3 815 antagna i år, en ökning med 46 procent.

Över tusen i reserv

Några kurser som kom till tack vare regeringens satsning förra året är Projektledning, Ledarskap och organisation, samt Innovation och entreprenörskap. De ges på distans och hör till de kurser med flest antagna, 250 studenter på varje kurs.
Kursen Grunderna i AI är en distanskurs som ges både som sommarkurs och under övriga året. Sommaren 2021 har 1991 studenter antagits till kursen jämfört med 1835 förra sommaren.
Ekonomisk familjerätt och Arbetsrätt är ytterligare två sommarkurser med många antagna, 225 respektive 200. Till vissa av kurserna står över tusen personer som reserv, vilket också pekar på ett stort intresse för sommarkurser.

– Det känns extra roligt just i år att LIU kan bidra till en meningsfull sommar under pandemin med ett extra brett utbud av sommarkurser, många på distans, vilket ökar möjligheten att delta oavsett bostadsort, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidrar med sin expertkunskap på olika sätt så detta kan bli av och önska alla sommarstudenter lycka till med studierna! Kanske ses vi igen i höst?

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.