02 juli 2021

Sommaren är här och med den startar sommarkurserna på landets universitet och högskolor. I år är intresset större än någonsin och på Linköpings universitet har drygt 3 800 antagits till någon av årets över 20 olika sommarkurser.

Charlotte Perhammar

I hela landet ökar intresset för sommarkurser på universitet och högskolor. Drygt 45 000 personer har antagits till något av landets lärosäten, en ökning med nio procent jämfört med sommaren 2020, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR). Men också antalet kurser har blivit fler. I år finns drygt 660 kurser att välja mellan, nio procent fler än förra året.

En förklaring till det ökade intresset kan vara att pandemin slagit hårt mot arbetsmarknaden och det är svårare att få sommarjobb. Sommarkurser ger rätt att söka studiemedel från CSN.
Dessutom har regeringen gjort stora satsningar på utbildningsområdet och sköt både i år och förra året till extra pengar för sommarkurser. Vissa kurser har också gjorts om och ges digitalt vilket ger möjlighet att ta in fler studenter.

Förutsättningarna i år jämfört med förra året ser alltså olika ut vilket gör att det är svårt att jämföra antagningssiffrorna i detalj.
LiU:s egna beräkningar visar dock på en ökning av antalet antagna till sommarkurser från 2 618 år 2020 till 3 815 antagna i år, en ökning med 46 procent.

Över tusen i reserv

Några kurser som kom till tack vare regeringens satsning förra året är Projektledning, Ledarskap och organisation, samt Innovation och entreprenörskap. De ges på distans och hör till de kurser med flest antagna, 250 studenter på varje kurs.
Kursen Grunderna i AI är en distanskurs som ges både som sommarkurs och under övriga året. Sommaren 2021 har 1991 studenter antagits till kursen jämfört med 1835 förra sommaren.
Ekonomisk familjerätt och Arbetsrätt är ytterligare två sommarkurser med många antagna, 225 respektive 200. Till vissa av kurserna står över tusen personer som reserv, vilket också pekar på ett stort intresse för sommarkurser.

– Det känns extra roligt just i år att LIU kan bidra till en meningsfull sommar under pandemin med ett extra brett utbud av sommarkurser, många på distans, vilket ökar möjligheten att delta oavsett bostadsort, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidrar med sin expertkunskap på olika sätt så detta kan bli av och önska alla sommarstudenter lycka till med studierna! Kanske ses vi igen i höst?

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.