25 september 2020

Hur kan ett företag som tillverkar golvmattor bli en del av den cirkulära ekonomin? Går det att tillverka papper av avfall och alternativa material? Och kan en tillverkare av fotoböcker, som förr eller senare ofta hamnar i soporna, bli hållbart på riktigt? I tävlingen International Circular Challenge ställdes deltagarna inför just de frågorna.

Powerpointbild.
Olika barriärer för cirkulär ekonomi, enligt studenterna.

Studenter från tre länder

Tävlingen hölls 11-12 september med studenter från LiU, det tyska universitetet Carl von Ossietzky och det holländska utbildningsföretaget VAS. Lagen sattes ihop med medlemmar från alla tre länderna och fick ta sig an en av de tre utmaningarna. Uppgifterna kom från verkliga företag i Tyskland och Holland.

Bild från möte i Teams.Några av deltagarna i International Circular Challenge.

Det vinnande laget, där LiU-studenterna Doray Örgün och Ambra Maria Giulianelli ingick, arbetade med företaget som tillverkar golvmattor. Företaget har gjort om designen på sina produkter och helt och hållet börjat använda förnybara material. Nu var frågan hur företaget kan växa, nå nya kundgrupper och bli känt som det bästa hållbara alternativet inom sin bransch.

Med andra ord: hur kan företaget nå den unga generation för vilken hållbarhet och cirkularitet är viktig?

Spel och verklighet

Wisdom Kanda, coach för laget och en av tävlingsorganisatörerna, berättar:

- Förslaget som vann går ut på att skapa ett dataspel där företaget och företagets produkter ingår som en del. Unga människor, som är målgruppen här, spelar ofta dataspel och tanken är att de ska lära känna företaget i spelet och sedan ta med sig den kunskapen ut i det verkliga livet.

Wisdom Kanda i Teams-möte.Wisdom Kanda.

- Det här brukar kallas för ”gamification” och används redan av andra företag. I stället för att skapa ett nytt spel kan man också tänka sig att få med företaget i spel som redan existerar.

En utmaning är kopplingen mellan spel-verklighet och om det går att säkerställa att dataspelandet verkligen leder till förändrat kundbeteende. Svaret är att det är en långsiktig förändring som gradvis kommer att ge resultat. Företaget DSM Niaga, som stod bakom uppgiften, tyckte att lösningen var klart intressant och kommer att arbeta vidare med förslaget.

Tävlingen arrangerades inom EU-programmet Scale-up for Sustainability där LiU bildar ett nätverk med andra lärosäten och en rad privata företag. Deltagande företag från Sverige är Tekniska verken och Againity i Norrköping.

Win-win för deltagarna

Syftet med programmet är att överbrygga glappet mellan akademi och näringsliv när det gäller grönt företagande och gröna innovationer. Konkret innebär det att företagens utmaningar lyfts in i undervisningen och att studenter får arbeta med verkliga fall som företagen behöver hjälp med.

- För företagen är det ett utmärkt, och billigt, sätt att få in nya idéer och lösningar. För studenterna betyder det att de får arbeta med praktiska problem och lär sig mycket om entreprenörskap.

- Vi utvecklar kurserna hela tiden och det finns plats för fler företag om någon skulle vara intresserad. Det är bara att höra av sig i sådana fall, säger Wisdom Kanda.

Scale-up for Sustainability startade i januari 2019 och pågår till december 2021. På LiU ingår forskare på Avdelningen för industriell miljöteknik och Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap. Kurserna inom programmet är öppna för studenter på civilingenjörsprogrammen EMM och Industriell ekonomi.

Läs mer:

Länk till programmets hemsida: Scale-up 4 sustainability

Ladda ner pressmeddelandet om tävlingen: Press release - International Circular Challenge 200915 

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.