02 december 2022

Efter att CETIS under flera år arbetat intensivt med att stärka teknikämnets status och för att teknikämnet skulle få egen stadieindelad timplan, beslutade regeringen för fem år sedan, 30 november 2017, om 200 timmar teknik fördelade på grundskolans tre stadier - 47, 65, respektive 88 timmar.

Ballonger i olika färger hänger i taket.
Pexels.com

I samband med att regeringen gav Skolverket i uppdrag att ta fram ett förslag på en stadieindelad timplan aktualiserades även frågan om att teknikämnet borde ha en egen timtid – som andra motsvarande självständiga skolämnen. De olika syften man tittade på inför förslaget för eget timplaneutrymme i teknik var flera. Teknikämnet ska stärkas. Eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Teknikämnets karaktär ska bli tydligare. Teknik ska synas på schemat, eleverna ska veta när de har teknikundervisning. Eleverna ska undervisas, utmanas, stimuleras och erbjudas möjlighet att sträva mot högre betyg.

CETIS drev i fem år drivit kampanjen ”Tänk 200!”. Kampanjen utgick från att kursplanen och kunskapskraven i Teknik inom Lgr 11 utformats med antagandet att undervisningstiden skulle motsvara 200 timmars undervisning. Vi gläds fortfarande åt beslutet och vi slår ett slag för vårt inspirationsmaterial 200 timmar teknik som vi lanserade hösten 2018 för årskurs 1–9. Materialet utgår från ämnets förmågor och består av fem matriser med olika teman att arbeta efter. Du når materialet via vår arkivsida.

Några av argumenten var:

Teknik måste synas på schemat
Eftersom Teknik är ett eget skolämne bör det också synas på skolornas scheman redan från första klass!

Löfte om god undervisning
I kursplanen för Teknik finns flera progressionsstråk som förutsätter att eleverna har fått undervisning innan de tar nästa steg.
Kursplanen är ett löfte till eleverna! De ska som minst få möta det centrala innehåll som beskrivs där.

Teknik i alla skolår
Eleverna har mål att nå och kunskapskrav som gäller för åk 6. Då måste de få undervisning. Regeringens förslag är att Teknik ska undervisas med minst: 47 timmar i lågstadiet 65 timmar på mellanstadiet 88 timmar på högstadiet

Behöriga lärare
Se till att din kommun och din skola har siktet inställt på att fortbilda lärare i Teknik. Vem ska annars till exempel sätta betyg i åk 6? God undervisning av kompetenta lärare är vad eleverna förväntar sig.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.