14 december 2020

Nu finns sju avsnitt av Temapodden att lyssna på. Där får du höra forskare berätta om till exempel rätten att bli förälder, biogas och om coronakrisen kan vara bra för miljön.

Eva-Maria Ekstrand tar på sig handskar i laboratoriet
 Eva-Maria Ekstrand forskar kring hur man kan få ut biogas från pappers- och massabrukens avloppsströmmar. Anna Nilsen

I en allt mer komplicerad värld behövs tvärvetenskapen mer än någonsin, forskare som kan se både bredd och djup i de stora samhällsfrågorna. I podden lyssnar du på samtal om aktuell och spännande tvärvetenskaplig forskning. Du möter forskare vid Linköpings universitet som diskuterar dagsaktuella frågor och hur deras forskning bidrar till samhället.

Lyssna här.

Corona och klimatet  
Sedan ett par månader tillbaka är det bara ett enda ämne som har varit på allas läppar: Corona. Är dagens Coronakris ett gyllene tillfälle för en mer hållbar värld? Den frågan diskuterar vi, i premiäravsnittet av Temapodden, tillsammans med Björn-Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet och Eva Lövbrand, universitetslektor vid Linköpings universitet. 
 
Biogas - klimatsmart lösning för pappersindustrin? 
Trots att digitaliseringen har gått med stormsteg framåt och det har varit prat om det papperslösa samhället i många år så går världens pappersbruk på högvarv. Ett stort problem för pappersbruken är vad de ska göra med alla rester efter pappersproduktionen men forskning av postdoktor Eva-Maria Ekstrand på Linköpings universitet visar att det går att utvinna klimatsmart biogas och miljövänlig gödning ur resterna från papperstillverkningen.  
 
Barnpolitik i tider av kris 

2000-talet har hittills bjudit på en hel rad kriser för mänskligheten att möta: Klimatkris, migrationskris, ekonomiska kriser och nu sist Coronakrisen. Men vad händer med den politik som förs om våra barn i tider av kris och hur påverkar det barnen? I det tredje avsnittet möter vi forskarna Jonathan Josefsson och Joel Löw på Linköpings Universitet som båda har tittat på olika aspekter av barns rättigheter och hur dessa rättigheter har påverkats av händelser i vår omvärld. 

Kropp och kroppslighet 
Nyligen startades ett nytt Centrum för medicinsk humaniora och bioetik vid Linköpings Universitet. På det nystartade centrumet forskar man om människan i mötet med biomedicin och vård från en mängd olika perspektiv. I studion gästas programledaren Per Wistbo Nibell av professor Kristin Zeiler, professor Ericka Johnson och universitetslektor Lisa Guntram, alla forskare på Linköpings universitet och som studerat olika aspekter av vår kropp och kroppslighet. 

Bilden av naturen 
I det femte avsnitt pratar vi om hur vi ser på naturen som omger oss och hur vi väljer att framställa vår natur. Emelie Fälton är doktorand på Linköpings universitet och har ägnat flera år åt att forska om våra svenska nationalparker och hur vi väljer att visa upp dessa. 

Rätten att bli förälder 
Är det en rättighet att få biologiska barn och ska möjligheten att få assisterad befruktning vara tillgänglig för alla?  Det är två stora frågor som går som en röd tråd genom det forskningsprojekt som drivs av Judith Lind, universitetslektor på Linköpings universitet. 

Forskning - på vems villkor? 
Jakten på externa forskningspengar, individuell status och höga rankningar hämmar den akademiska forskningen. Det menar Per Gyberg som är prefekt vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet. Han efterlyser satsningar på hela forskningsmiljöer, inte bara enskilda individer. I sista avsnittet av Temapodden år 2020 pratar vi hållbara förutsättningar för forskning. 

Här hittar du podden 

Temapodden finns på Apple Podcasts, Spotify och PodBean eller gå in www.liu.se/podcast/temapodden för att lyssna på årets alla spännande poddar.

Ny säsong 2021 

Nästa säsong fortsätter Temapoddens programledare Per Wistbo Nibell att intervjua forskare på Linköpings universitet kring tvärvetenskaplig forskning om samhällets utmaningar.

 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.