20 maj 2022

"Tillsammans med övriga högskolor och universitet skapar Petter Krus förutsättningar för Sverige att ligga i framkant av forskningen inom flygtekniska områden. Petter Krus har därmed gjort sig synnerligen förtjänt av Thulinmedalj i guld." Medaljen delades ut under Rymdtekniska Föreningens årsmöte 2022.

Tre män i kostym som ser glada ut, två va dem har precis fått medalj.
Till vänster: Professor Petter Krus, LiU. Till höger: OCC Manager Stig-Ove Silverlind, SSC. I mitten Ulf Olsson som traditionsenligt var medaljutdelare. Flyg- och rymdtekniska föreningen

Petter Krus har tilldelats Thulinmedaljen i guld för sina utomordentligt förtjänstfulla insatser för svensk flygteknisk verksamhet i Sverige och internationellt. Medaljen finns i tre valörer, där guld är den finaste.

- Det kändes naturligtvis jätteroligt. Det är ju också ett resultat som mina medarbetare, och nära samarbetspartners, i hög grad ska känna sig delaktiga i, säger Petter Krus,

Här följer en sammanfattning av motiveringen:

Petter Krus har utvecklat och etablerat en utbildningsmiljö med kombination av experiment och flygande demonstrationer av olika tekniker, en så kallad konceptfabrik vid LiU. Universitetet var tidigt ute med att låta studenterna experimentera med ny teknik och pröva dess realiserbarhet från ax till limpa. Tack vare detta arbete etablerades 2017 en internationell masterutbildning i flygteknik på LiU.

Som forskare sticker Petter Krus ut med sin breda kunskap inom flygteknik, modellering och simulering, hydraulik, produktutveckling och systemarbete, så kallad systems engineering. Enligt motiveringen är han en uppskattad och kritisk forskare som kommer med konstruktiv kritik och är alltid öppen och positiv till andra forskare och att dela med av sin kunskap.

Samarbete med Brasilien

Alcântara, Maranhão. Petter Krus har precis klivit av flygplanet för ett besök på den brasilianska raketbasen Alcântara. Alcântara, Maranhão. Petter Krus har precis klivit av flygplanet för ett besök på den brasilianska raketbasen Alcântara. (arkivbild)Petter Krus beskrivs om en pionjär. I motiveringen nämns bland annat hans arbete i det projekt där man skapat det svensk-brasilianska forskningscentrumet CISB, som startades  av Saab i samband med Gripenaffären och nu varit verksamt i tio år. Efter hand har detta forskningscentrum fått ett bredare uppdrag och numer deltar även representanter från övrig industri, akademi och myndigheter.

Sedan 2015 innehar Petter den så kallade Wallenbergprofessuren vid brasilianska Flygvapnets tekniska högskola ITA i Sao Jose dos Campos och han arbetar aktivt med att skapa kontakter mellan forskare och doktorander i Sverige och Brasilien.

Förmåga att få människor att dra åt samma håll

Under 2020 kom Petter Krus att ingå i styrelsen för SARC, Swedish Aerospace Research Center, efter att ha varit en av initiativtagarna till detta centrum. SARC är den första organisationen som fått till en mycket god akademisk samverkan mellan flygverksamheterna på KTH, Chalmers och LiU. Detta är till stor del tack vare Petters mycket goda förmåga att få människor att dra åt samma håll.

Utöver arbetet inom LiU, SARC och CISB arbetar Petter Krus för programkommittén inom ICAS, International Council of Aeronautical Science, samt är aktiv vid konferenser som anordnas av Flyg- och rymdtekniska föreningen i Sverige.

Kort fakta

Akademisk bakgrund

Petter Krus, professor och avdelningschef, FLUMES.

  • Civilingenjör inom maskinteknik 1982 vid Linköpings tekniska högskola, numera LiU.
  • Han fortsatte med doktorandstudier och blev klar med dessa 1988.
  • Har arbetat på institutionen för maskinkonstruktion
  • Blev docent och professor för Fluida och Mekatroniska system med ansvar för den flygtekniska utbildningen vid LiU.

FTFs Thulinmedaljen i guld

En utmärkelse inom flyg- och rymdbranschen i Sverige.

Enligt reglerna från 1944 gäller att: ”Medaljen i guld skall endast tilldelas person, som utfört en utomordentligt förtjänstfull flygteknisk gärning.” Utdelandet av guld-, silver- och bronsmedalj kräver enhälligt beslut av FTFs styrelse.

Hos Flyg och rymdtekniska föreningen kan du läsa mer om medaljerna.

Ytterligare en LiU-medarbetare fick pris

Tidigare nyheter om Petter

Petters arbetsplatser

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.