15 maj 2020

En av världens kraftfullaste system för beräkningar inom artificiell intelligens (AI) har landat på Linköpings universitet. Systemet kommer att fungera som en nationell resurs för projekt inom ”Analytic imaging diagnostics arena” (AIDA). Systemet från NVIDIA är den andra i Sverige i sitt slag och en unik resurs för AI-forskning inom bildmedicin.

Avtäckning av DGX-2
Avtäckning av AI-systemet NVIDIA DGX-2 under AIDA-dagarna på CMIV i mars 2020.

-Det här är en unik typ av resurs som vi i samarbete med NVIDIA och Proact har kunnat forma precis efter våra forskargruppers behov, berättar Claes Lundström, professor vid Linköpings universitet samt arenaledare för AIDA.

 

NVIDIA DGX-2 som systemet heter har 16 GPU:er vilket innebär att den kan ta emot och processa väldigt stora datamängder på kort tid. Detta är en förutsättning för att kunna göra större beräkningar i AI-projekt, i synnerhet inom bildmedicin eftersom bildmaterial ofta genererar extremt stora datamängder. För enskilda forskargrupper är det inte möjligt att göra den här investeringen. Genom AIDA får nu fler möjlighet att genomföra projekt med hög kvalitet.

 

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, och det är också där GPU-systemet har installerats.

 

-På CMIV finns en mångårig erfarenhet av att sammanföra medicin och teknik för att skapa patientnytta. Där finns också den tekniska kompetensen för att administrera ett system av den här storleken, förklarar Claes Lundström.

 

Gemensamt för projekten inom AIDA är att de utvecklar AI-lösningar som ska fungera som hjälpmedel i vården. Att överföra tekniska innovationer till kliniskt användbara lösningar är en utmaning och ett nära samarbete med vården är en förutsättning för att lyckas bra. AIDAs uppgift är att underlätta den här processen.

 

Med hjälp av AI kan matematiska algoritmer tränas att analysera informationen i en medicinsk bild. Det kan till exempel handla om att automatiskt identifiera cancerceller i en mikroskopibild eller att identifiera och markera organ i en röntgenbild.

 

AIDA har under vintern och våren haft en rad seminarier kring NVIDIA DGX-2 vilka mynnade ut i ett mer praktiskt Hackaton inför öppningen av systemet. Proact har levererat systemet och NVIDIA har varit med under hela processen och bidragit med sin expertis inom AI.

 

Systemet kommer att fungera som en andelslägenhet där AIDAs medlemmar får boka tid för att göra sina beräkningar. Intresset är stort, vilket bland annat märks på en markant ökning i antalet projektansökningar.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.