16 juni 2021

En MOOC är en form av nätbaserad utbildning. Den passar den som söker ny kunskap, vill ha sysselsättning eller dig som på ett enkelt sätt vill testa hur det är att plugga på universitet. I höst erbjuder Linköpings universitet (LiU) fem nya nätbaserade utbildningar – du studerar när det passar dig, kostnadsfritt och utan formella förhandskrav.

Kvinnlig student som sitter i trappan inanför Studenthusets enté
Anna Nilsen

MOOC står för Massive Open Online Courses. Hösten 2021 erbjuder Linköpings universitet fem MOOC:ar, eller öppna nätbaserade utbildningar som utbildningsformen kan kallas på svenska. Denna satsning hör ihop med ett regeringsuppdrag som LiU och ett antal andra lärosäten fick 2020. Matilda ErnkransMatilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

- I dessa tider med en försämrad arbetsmarknad på grund av pandemin är det viktigt att fler ska kunna studera. Vi vill att alla som vill och behöver ska kunna ta till sig ny kunskap snabbt och enkelt, och då är denna satsning på öppen nätbaserad utbildning bra, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Utbildning med stor potential

LiU:s öppna nätbaserade utbildningar är ett smidigt sätt att prova hur det är att studera på högskola och få ny kunskap. Utbildningen kostar inget, det ställs inga krav på förkunskaper och det är möjligt att själv styra när studierna genomförs och i vilken takt. Det är en utbildningsform som är tillgänglig utanför det ordinarie kursutbudet.

- Vem som helst kan snabbt komma i gång med sina studier, så länge de har uppkoppling och en dator eller liknande, säger Matilda Ernkrans. De kurser som tas fram inom denna satsning kommer i många fall kunna erbjudas en lång tid framöver, så länge de fortfarande är relevanta. Den öppna nätbaserade utbildningen har inte motsvarande begränsningar på hur många som kan delta som vanligtvis finns inom utbildning inom universitet och högskola. Detta gör att de kan ta emot ett mycket stort antal deltagare, så potentialen att denna satsning ska nå många är stor.

Djurpsykologi, farmakologi, mediakultur, industri 4.0 och demokratisk styrning 

LiU tilldelades ca 1,5 miljoner kronor för att förstärka öppen nätbaserad utbildning. Det var universitetets högskolepedagogiska centrum Didacticum som fick uppdraget att leda projektet. Pengarna har främst använts till kursutveckling, men de har även gått till marknadsföring och teknisk utveckling av en utbildningsplattform som ska vara enkel att använda för deltagarna.

Peter Dalenius är biträdande föreståndare vid Didacticum och han sitter med i ledningsgruppen för pilotprojektet om öppen nätbaserad utbildning vid LiU. 

- Det här är ju inte första gången LiU satsar på öppna kurser, men det är första gången vi tar ett lite mer samlat grepp och funderar över om det skulle gå att skala upp, berättar  Peter Dalenius. Genom de fem pilotkurserna som har skapats utforskar vi hur en organisation för MOOC-kurser skulle kunna se ut och vilka förutsättningar som krävs för att jobba långsiktigt med öppna kurser. Vi har försökt involvera så många olika delar av LiU som möjligt, eftersom det behövs många olika kompetenser för att få till helheten. Men i slutändan är det här ju "bara" ett projekt som har ett slutdatum. Vad som händer efter det vet vi inte ännu.

De fem kurserna vid LiU handlar om djurpsykologi, farmakologi, mediakultur, industri 4.0 och demokratisk styrning – tre är på svenska och två på engelska. Dessa öppna nätbaserade utbildningar är som små smakprov på LiU:s ordinarie utbud, så den som genomför en eller flera kurser och fastnar för ett ämne, kan söka sig vidare till kurser och program i det ordinarie utbudet och studera vidare.

- Vi hoppas att LiU ska kunna använda erfarenheterna från det här pilotprojektet som grund för att bygga upp en permanent verksamhet med MOOC-kurser. Vi tror att LiU framöver vill skapa en större bredd av olika utbildningserbjudanden och att öppna kurser är ett intressant alternativ, säger Peter Dalenius.

De öppna nätbaserade utbildningarna ger inga högskolepoäng. Fyra av kurserna öppnar för anmälan och genomförande den 6 september.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.