Utbildningsdagar i hedersrelaterat våld och förtryck för landets barnahus

Den 28 februari och 1 mars anordnade Barnafrid två utbildningsdagar om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning för yrkesverksamma på landets barnahus.  

Mia Johansson and Sandra Skoog Mia Johansson och Sandra Skoog, utredare Barnafrid

Invigde utbildningen gjorde Sveriges socialminister Camilla Waltersson Grönvall samt Luul Jama från organisationen Existera med berättelser från flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning.  

Yrkesverksamma inom Barnahus har en viktig roll för barnet som blir utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom ökad kunskap i ämnet kan barnen erbjudas ett mer likvärdigt bemötande, stöd och skydd över hela landet.

- Med denna utbildningsinsats vill Barnafrid och deltagande myndigheter ge yrkesverksamma verktyg i deras dagliga arbete. Vår förhoppning är att dagarna ska ha gett en djupare förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck, samt konkreta tips att ta med sig i arbetet med utsatta barn, säger Sandra Skoog, utredare på Barnafrid och projektledare för regeringsuppdraget #enfrågaomheder.

Kunskap för att förhindra och förebygga

Utbildningsdagarna inleddes med föreläsningar om lagstiftning, könsstympning, om förslaget om ett utvidgat utreseförbud,  bortförda barn och vuxna samt information om den vägledning som tagits fram vid hedersrelaterad brottslighet som ett led i arbetet att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Fallet Sara

Education material at a table

Dag två bestod av ett interaktivt moment i respektive yrkesgrupp inom barnahus; socialtjänst, rättsväsende, hälso-och sjukvård inklusive rättsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin. Ett fiktivt scenario ”Fallet Sara” presenterades för samtliga verksamheter som därefter diskuterades utifrån riktade frågeställningar och utmaningar. Medverkade vid de olika spåren gjorde representanter från  Socialstyrelsen, Utrikesdepartementet, Amelmottagningen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och Existera. 

- Det har varit två fullspäckade dagar med föreläsningar och falldiskussioner. Vi är väldigt glada över de yrkesverksammas engagemang och inspel och att vi tillsammans har höjt vår kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill rikta ett stort tack, inte bara till alla deltagare, men också till alla deltagande organisationer som har varit med och bidragit till utbildningsdagarna, avslutar Sandra Skoog.   

Tips!

Nästa nätverksträff för Barnahus är den 23 mars. Temat är Barn med särskilda behov. Läs mer här.

Är du intresserad av att veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck och hur polisen i Nederländerna arbetar med frågan så anordnar Barnafrid en föreläsning 26 april med den nederländska forskaren Janine Janssen. Läs mer här.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU