10 juli 2020

Vid en utgrävning i Bådstorp utanför Åby hittade arkeologer ett hundratal gravar från vikingatiden. En av gravarna var större och annorlunda från de andra. Kvinnan i den hade begravts på en bädd av gula blommor. Vem var hon och hur kan hennes liv ha sett ut?

Illustration för utställningen Kvinnan i den gula graven. Utställningen Kvinnan i den gula graven pågår mellan den 11 juli och 11 augusti.

Utställningen Kvinnan i den gula graven berättar historien om en vikingatida kvinna vars begravningsceremoni fått arkeologer att förundras. Hennes grav var en av hundra som hittades vid utgrävningen i Bådstorp, utanför Norrköping, men den var inte lik någon av de andra. I den hittades spår av tre olika sorters gula blommor – smörblomma, svärdslilja och gulmåra - och delar från flera olika djur, bland annat rovfågel.

– Hon blev kremerad på en bädd av blommor tillsammans med flera djur. Det är ovanligt att människor på vikingatiden begravdes så. Hon är annorlunda och hade troligtvis hög status, säger Beatrice Bärgård och Kim Almgren.

De står bakom utställningen som är en del av deras examensarbete på programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning. De kontaktades av de arkeologer som gjort utgrävningen och bestämde sig snabbt för att de ville berätta vikingakvinnans historia. 

En resa tusen år tillbaka i tiden

Utställningen tar besökaren tusen år tillbaka i tiden. Genom arkeologernas fynd och olika typer av konstnärliga gestaltningar får kvinnans berättelse liv.

Beatrice Bärgård och Kim Almgren har låtit konstnärer tolka arkeologernas fynd och fakta om kvinnan. Totalt har konstnärerna skapat sjutton olika verk. Konstverken består av allt ifrån målningar till digitala illustrationer, abstrakt och konkret till svartvitt och färg. Beatrice Bärgård och Kim Almgren i Ellipsen, där deras utställning Kvinnan i den gula graven hålls.Beatrice Bärgård och Kim Almgren. KSM-studenterna har satt upp utställningen Kvinnan i den gula graven.

– Vi ställde oss frågan ’hur ska vi få besökaren att se den här kvinnan framför sig?’ Fynden, som består av benbitar och spår av växter, kanske inte säger besökaren så mycket om kvinnans liv. Svaret blev konst och musik, säger Beatrice Bärgård.

Musiken är framtagen specifikt för utställningen och är en musikalisk tolkning av vikingatiden. Ett ljudspår med både musik och information om arkeologernas utgrävning och kvinnans liv guidar besökaren genom utställningen. Där finns också informativa texter om själva utgrävningen från Bådstorp.

– Fakta och konst får komplettera varandra och berätta kvinnans historia, säger Kim Almgren.

En utställning tillgänglig för alla

Kvinnan i den gula graven ställs ut mellan den 11 juli och 11 augusti i Ellipsen, Spiralen köpcentrum i Norrköping.

– Vi ville tänka nytt och göra nytt. Det här är en helt ny och perfekt plats för en utställning. Den lockar en ny typ av besökare och blir tillgänglig för fler, säger Kim Almgren.

Trailer för Kvinnan i den gula graven

Utställningen tar besökaren tusen år tillbaka i tiden.

Tid och plats

När

Utställningen pågår från den 11 juli till den 11 augusti 2020. 

Var

Ellipsen, Spiralen köpcentrum, Drottninggatan 59, Norrköping.

Öppettider

Utställningen är öppen under Spiralen köpcentrums öppettider. Se Spiralens webbplats för mer information.

I samarbete med

Utställningen Kvinnan i den gula graven är ett samarbete mellan Arkeologerna, Spiralen köpcentrum och Linköpings universitet.

Musik

Musiken i utställningen är skapad och framtagen av musikproducenten Ebba Hellsten, Manfred Högström står för musikredigering och mastering. Musiker är Ida Hellsten och Fredrik Mikael Mattsson.

Konst

Konstverken är skapade av Anna Lindén, Beatrice Bärgård, Daniel Chirgwin, Evelina Lindberg, Jenny Hagman Tärning, Jennifer Wennerström, Klara Bergh, Oscar Karlsson, Sara Andersson, Sanna Pfrunder, Shara Shadman Bahjat och Yara Waked.

Kontakt

Läs mer om våra utbildningar

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.