20 april 2022

Bala är en internationell mastersstudent vid LiU. Hans projektarbete har skett i samarbete mellan LiU, SAAB och RISE och det handlar om kompositer och solid mekanik, något som kan användas för att bygga fordon i lättare material och därmed sänka den globala bränsleförbrukningen. Att studera vid LiU har varit toppen – en upplevelse som det var värt att lämna sin ”comfort zone” i södra Indien för.

Manlig internationell student från Indien
Balamurugan Gunasekar, även kallad Bala, kommer från Indien och har studerat vid Linköpings universitet i två år. Karin Midner

Balamurugan Gunasekar, även kallad Bala, kommer från Indien och har studerat vid Linköpings universitet i två år. Han har läst mastersprogrammet Aeronautical Engineering. I sin utbildning har han ingått i ett samarbetsprojekt mellan LiU, SAAB och RISE. Projektet har finansierats av Vinnova (Damage characterization of Composite-Metal bolted joints under static and cyclic loads).

Hans projektarbete handlade om mekanisk utmattning och för några dagar sedan fick han veta att han tilldelats ett Stipendium på 25,000 kr från UTMIS för sitt projektarbete. 

Berätta om ditt projekt… 

-Arbetet påbörjades på LiU under vårterminen 2021 vid Avdelningen för konstruktionsmaterial (KMAT). Jag fick uppdraget via en rekryteringsprocess hos IMA och det här är ett industriellt samarbete mellan SAAB, RISE och LiU. 

-I projektet så var vi i LiU:s labb och testade komposit-metall skruvförband (CFRP-Al), ett material som SAAB Aeronautics har skapat. Med hjälp av forskare från RISE genomförde vi olika typer av tester, exempelvis statisk, utmattning och spektrumutmattning. Syftet var att med mikroskopi undersöka skadeinitiering och tillväxt i fogarna under olika belastningar.

Vad tänkte du när du fick veta att du skulle få ett Stipendium från Utmattningsnätverket i Sverige (UTMIS)? 

- Jag blev väldigt glad och överraskad eftersom jag inte visste något innan jag fick ett mejl om utmärkelsen. Jag ringde till mina handledare (Mohamed Sahbi Loukil och Zlatan Kapidzic från LiU samt Mats Bergwall från RISE) och berättade nyheten, de har varit viktiga för mig under arbetet och jag hade aldrig fått det här stipendiet utan deras stöttning.

- Det har varit en tuff tid att arbeta med detta under pandemin. Vi hade svårt att organisera arbetet i labbet under de restriktioner som rådde. Så nu känner jag mig mycket hedrad över att få utmärkelsen, men jag ser det även som en fin belöning för mitt arbete.

Varför valde du det här ämnet för ditt projekt?

-Jag ville undersöka kompositer eftersom jag tycker att hållbarhet är viktigt för framtiden. Det här är ett väldigt lätt material som kan minska vikten på framtidens bilar, vilket skulle sänka åtgången av bränsle och minska koldioxidutsläppen. Det finns mycket att göra inom kompositområdet när det gäller hållbar framtid och det är något som jag gärna vill arbeta med.

Har du några råd till andra utländska studenter som vill studera vid LiU?

-Jag åkte till Linköping eftersom Sverige är ett väldigt internationellt land, alla pratar engelska här och dessutom fick jag stipendium för mina studier vid LiU. Jag ångrar det verkligen inte, Sverige är ett jämställt samhälle och människorna här är väldigt välkomnande. 

-Jag rekommenderar alla studenter från andra länder att plugga här och testa det svenska livet! Det är värt att kliva ut ur sin ”comfort zone” och testa detta, det känns fascinerande och nytt. Dessutom har jag sett norrsken, det var en otrolig upplevelse.

Bala avslutade sina studier i december 2021 och just nu har han arbetsvisum som sträcker sig till slutet av 2022. Just nu försöker han hitta ett arbete i Sverige.

Vad har du för planer härnäst?

-Jag vill arbeta på ett företag, kanske inom flygplan- eller bilindustrin, eller något inom hållbarhet. Jag vill fortsätta att arbeta inom hållfasthetslära och kompositmaterial. Jag vill lära mig mer om lätta material och deras konstruktion i ett professionellt sammanhang.

- För att kunna sänka bränsleförbrukning och andra utsläpp är det nödvändigt att hitta nya material med låg vikt och återvinningsbara material som exempelvis komposit. Om exempelvis el-bilar kan konstrueras i ett lättare material så skulle batteriet räcka längre eftersom fordonet inte skulle vara så tungt. En lättare bil kan dessutom ta fler passagerare utan att höja bränsleförbrukningen. Jag tror att det är mycket viktigt för framtidens industri att vi hittar nya, lätta och hållbara material.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.