LiU ingår i European Consortium of Innovative Universities (ECIU), ett nätverk av 12 forskningsintensiva universitet kända som förnyare inom högre utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Universiteten som ingår i ECIU har mycket gemensamt. De är alla är kända som förnyare av högre utbildning och entreprenörskap. Samverkan med det omgivande samhället har också en centralt plats. Universiteten har också det gemensamt att de alla rymmer både teknik- och samhällsvetenskaper. För LiU är ECIU ett strategiskt viktigt nätverk.

Bygger ECIU University

ECIU har som mål att skapa en europeisk plattform för tvärvetenskapliga och innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Med stöd från EU-kommissionen läggs grunden för ett nytt, virtuellt universitet i Europa - ECIU University. I det inledande treåriga pilotprojektet som startade 2019 låg fokus på att erbjuda kurser inom "Sustainable cities and communities", ett av FN:s hållbarhetsmål. I nästa fas, en fyraårsperiod till och med 2026, ligger fokus på breda globala ämnen, som klimatförändringar. 

Även ett stort antal företag är engagerade i arbetet för ECIU University, bland dem Ericsson, Airbus och Cisco.

Innovations-hubbar

En av uppgifterna LiU har inom konsortiet är att i samverkan med företag och samhälle vaska fram de utmaningar som studenter ska bidra till att hitta lösningar på. Centrala är tre Challenge Innovation Hubs och innovationssystem runtom dem. Hubbarna sätts upp i Linköping, Hamburg och Barcelona och LiU koordinerar arbetet.

Medlemmar i ECIU

Towards a European University

The European Consortium of Innovative Universities (ECIU) is determined to change the way of delivering education from degree based to challenge based.

Make a real impact

Nytt om ECIU

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

LiU värd för en öppen föreläsning om hållbar och tvärvetenskaplig forskning

LiU arrangerade en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

Anton Källström skissar på en whiteboard.

Proffs på pitch

Annorlunda, roligt och givande – så beskriver en av studentgrupperna vid InGenious sin kurs där de jobbar kreativt och tvärvetenskapligt för att lösa ett verkligt problem som finns på marknaden.

Hösten på Campus Valla och cyklar.

Hon antog utmaningen att skapa klimatneutrala campus

Hur kan campus bli klimatneutrala? Studenter från olika delar av Europa möttes för att ta sig an frågan i den första ECIU Strategic Challenge. En av dem var Juliane Maria Kraskes från masterprogrammet Science for Sustainable Development.

Läs mer om ECIU

ECIU Logo
ECIU Logo

The European Consortium of Innovative Universities

ECIU is the leading international consortium of research intensive universities, with collective emphasis on innovation, creativity and societal impact, driving the development of a knowledge-based economy.

ECIU

Kontakt