LiU ingår i European Consortium of Innovative Universities (ECIU), ett nätverk av 14 forskningsintensiva universitet kända som förnyare inom högre utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Universiteten som ingår i ECIU har mycket gemensamt. De är alla är kända som förnyare av högre utbildning och entreprenörskap. Samverkan med det omgivande samhället har också en centralt plats. Universiteten har också det gemensamt att de alla rymmer både teknik- och samhällsvetenskaper. För LiU är ECIU ett strategiskt viktigt nätverk.

Bygger ECIU University

ECIU har som mål att skapa en europeisk plattform för tvärvetenskapliga och innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Med stöd från EU-kommissionen läggs grunden för ett nytt, virtuellt universitet i Europa - ECIU University. I det inledande treåriga pilotprojektet som startade 2019 låg fokus på att erbjuda kurser inom "Sustainable cities and communities", ett av FN:s hållbarhetsmål. I nästa fas, en fyraårsperiod till och med 2026, ligger fokus på breda globala ämnen, som klimatförändringar. 

Även ett stort antal företag är engagerade i arbetet för ECIU University, bland dem Ericsson, Airbus och Cisco.

Innovations-hubbar

En av uppgifterna LiU har inom konsortiet är att i samverkan med företag och samhälle vaska fram de utmaningar som studenter ska bidra till att hitta lösningar på. Centrala är tre Challenge Innovation Hubs och innovationssystem runtom dem. Hubbarna sätts upp i Linköping, Hamburg och Barcelona och LiU koordinerar arbetet.

Medlemmar i ECIU

Towards a European University

The European Consortium of Innovative Universities (ECIU) is determined to change the way of delivering education from degree based to challenge based.

Make a real impact

Nytt om ECIU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Flera personer sitter och pratar.

Här får studenterna hitta lösningar på verkliga problem

Det virtuella universitetet ECIU University fyller fem år. Här får LiU-studenter möjlighet att jobba i internationella och multidisciplinära grupper med målet att hitta kreativa lösningar på verkliga problem.

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

LiU värd för en öppen föreläsning om hållbar och tvärvetenskaplig forskning

LiU arrangerade en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

Läs mer om ECIU

ECIU Logo
ECIU Logo

The European Consortium of Innovative Universities

ECIU is the leading international consortium of research intensive universities, with collective emphasis on innovation, creativity and societal impact, driving the development of a knowledge-based economy.

ECIU

Kontakt