09 november 2017

Linköpings universitet är ett av tolv innovativa och forskningsintensiva universitet som deltar i ECIU Startup Discovery Journey riktat till studenter och doktorander. Programmet, som genomförs för första gången, bidrar till att utveckla deltagarnas affärsidéer.


Deltagare i ECIU-programDeltagare i europeiskt program för att utveckla studenters affärsidéer.

Genom programmet får deltagarna relevant utbildning, delta i workshops med praktiska övningar samt kvalificerad feedback på sina idéer. Fokus ligger på att systematisk verifiera och förfina affärsidéerna genom fördjupad kontakt med kunder och användare.

– Programmetets syfte stämmer väl med vårt universitets ambition att visa på genomförandekraft där vi omsätter idéer och forskningsresultat till verklig nytta. Själva deltagandet representeras från vår sida av universitetets innovationskontor, LiU Innovation, säger rektor Helen Dannetun.

Programmet, som består av tre tvådagars workshops, inleddes vid Dublin City University, följt av Aalborg University och avslutades i veckan vid Linköpings universitet. Här har deltagarna bland annat arbetat med hur man bygger ett effektivt startup-team. De deltagande projekten avslutade programmet genom att demonstrera sitt erbjudande under Venture Arena. Här utsågs även Happy Scribe från Dublin City University till bästa ECIU Student Startup. De erbjuder en transkriberingstjänst för forskare och journalister.  En prispeng på 2000 Euro tilldelades vinnaren att användas för deltagande i valfri startup-konferens.

Från Linköpings universitets sida deltar projektet Worldish med sin digitala översättningstjänst ”Helen” riktad till sjukvården. Tjänsten överbryggar språkbarriärer mellan patient och personal.

– Även om projekten spänner över ett stort område, så har de många gemensamma utmaningar. De olika startup-projekten har stor behållning av att utbyta erfarenheter mellan varandra och att bygga internationella nätverk, säger Gio Fornell, enhetschef vid LiU Innovation.

 

Om projekten
Nio projekt har valts ut för att delta i pilotprogrammet i Dublin, Aalborg och Linköping under hösten 2017. Projekten är alla i tidig fas och spänner över en mängd olika områden. Några exempel: att använda robotar för att lära skolelever programmera, en transkriberingstjänst, att erbjuda finansiering till nyanlända flyktingars entreprenörskapsprojekt och att erbjuda automatiska översättningstjänster till sjukvården.

Om LiU Innovation
Linköpings universitets innovationskontor, LiU Innovation, har uppdraget att stötta studenter, forskare och anställda vid LiU med idéutveckling. LiU Innovation spelar också en viktig roll i kunskapsöverföringen mellan Linköpings universitet och näringslivet i regionen. www.liuinnovation.se

ECIU
ECIU – European Consortium of Innovative Universities – är ett nätverk av 12 universitet som har mycket gemensamt. Alla är kända som förnyare av högre utbildning, entreprenörskap och samverkan med det omgivande samhället är centralt för alla. Samtliga universitet rymmer både teknik- och samhällsvetenskaper. För LiU är ECIU ett strategiskt viktigt nätverk. www.eciu.org

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.