Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering.

studenter som sitter i gräset

Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela livsloppet.

Utbudet av fristående kurser kan variera från läsår till läsår.

Höstens kurser söker du senast den 15 april.

Vårens kurser söker du senast den 15 oktober. 

Fristående kurser och program

Nedan kurser ges vårtermin och/eller hösttermin

Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring, 7.5 hp

Samtal är ett centralt redskap i det sociala arbetet. Den här kursen syftar till att ge en fördjupad professionell och vetenskaplig förståelse för samtal och bidra till förbättrade samtalsfärdigheter inför ett yrkesliv som socionom. I kursen behan...

Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete, 7.5 hp

I den här kursen behandlas teoretiska perspektiv på och strategier för ledarskap och organisering av socialt förändringsarbete. Vi tränar på olika delar i arbetet att leda och organisera förändringsarbete från problemformulering till utvärdering i...

Socialt arbete i en tid av globalisering och transnationell migration, 7.5 hp

Socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet, 7.5 hp

Barns rättigheter och mänskliga rättigheter i socialt arbete, 7.5 hp

Överskuldsättning - Att upptäcka, utreda och åtgärda, 7.5 hp

Kursen riktar sig till dig som i ditt yrke möter människor i en överskuldsatt situation. Du får träna upp förmågan att upptäcka, förstå och utreda överskuldsättning. Kursen kombinerar distansundervisning med 2-3 träffar på Campus Norrköping.

Kontakt

Designa din egen utbildning - läs fristående kurser

Mer om socialt arbete vid LiU