Fristående kurser Socialt arbete

Ämnet socialt arbete bidrar med kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering.

studenter som sitter i gräset

Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela livsloppet.

Utbudet av fristående kurser kan variera från läsår till läsår.

Höstens kurser söker du senast den 15 april.

Vårens kurser söker du senast den 15 oktober. 

Fristående kurser och program

Nedan kurser ges vårtermin och/eller hösttermin

Kontakt

Designa din egen utbildningn - läs fristående kurser

Mer om socialt arbete vid LiU