Allmänmedicin

Närbild på en hand bredvid en dosa som mäter pulsen.
Allmänmedicin. lev dolgachov

Bred forskning med ett patient-nära perspektiv. Forskning och undervisning i allmänmedicin berör många stora patientgrupper och sjukdomspanoraman i primärvården.

Vår forskning innefattar en bred skara av större och mindre projekt inom flera av de forskningsfält, patientgrupper och sjukdomspanoraman som finns i primärvården, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, folkhälsa, stress och prevention.

De flesta av våra doktorander har en förankring i klinisk verksamhet i primärvården, där många av de patientpopulationer som studeras också återfinns. Forskningen genomsyras av en helhetssyn och ett patient-nära perspektiv. Vi samarbetar också mycket över institutions- och ämnesgränserna och har även internationella samarbeten.

Förutom forskning utgör undervisning en viktig del inom ämnet Allmänmedicin, framförallt på läkarutbildningen. Linköpings universitet ligger i framkant inte minst inom pedagogik som rör patientkommunikation, samtalskonst och simulerade patienter.

 

Forskningsprojekt

Medarbetare

Organisation